Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen

Granskad:

Boverket har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor med anknytning till Boverkets verksamhetsområde. Det innebär att Boverket ska vara samlande, stödjande och pådrivande i förhållande till andra berörda parter. Boverket har också ett samråd med funktionshindersrörelsen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner.

Samråd

Boverket arbetar med samhällsplanering, byggande och boende och har ett sektorsansvar för funktionshindersfrågor. Genom samrådet kan Boverket ta del av funktionshindersrörelsens kunskap. Samrådet är ett rådgivande organ till Boverket där övergripande och principiella frågor av betydelse för personer med funktionsnedsättning behandlas. 

Representanter i Boverkets samråd med funktionshindersrörelsen

  • Anna Pohjanen, ordförande, Boverket
  • Frida Jorup, samordnare, Boverket
  • Funktionsrätt Sverige
  • Hörselskadades Riksförbund
  • Synskadades Riksförbund
  • Riksförbundet för Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
  • Sveriges Kommuner och Regioner
  • Länsstyrelserna
  • Certec

Utöver samrådets ordförande och de externa ledamöterna ingår även Boverkets interna grupp för funktionshindersfrågor med representanter från flera olika verksamhetsområden.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen