Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Svensk byggnorm, SBN, från 1968 till 1989

Granskad:

Boverket och dess föregångare på byggsidan Byggnadsstyrelsen och Planverket har gett ut många regler under åren. Reglerna har haft olika benämningar: föreskrifter, allmänna råd, anvisningar och råd.

SBN 67 BABS 1967

Omslag SBN 67

Svensk Bygg Norm 67 Föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet, BABS 1967 (Statens planverk publikation nr 1) trädde i kraft den 1 januari 1968 och ersatte BABS 1960. Man strävade efter att utforma föreskrifterna som funktionskrav och att samordna alla bestämmelser som berör husbyggandet. Flera tillägg och ändringar (supplement) gavs ut.

Ladda ner SBN 67 (9 Mb)

SBN 75

SBN 1975 Föreskrifter, råd och anvisningar för byggnadsväsendet ersatte, med vissa undantag, SBN 67 samt tillägg och ändringar till SBN 67 den 1 januari 1976.

Ladda ner SBN 75 utgåva 1 (8 Mb)
Ladda ner SBN 75 utgåva 2 Innehåller supplement 1 (10 Mb)
Ladda ner SBN 75 utgåva 3 Innehåller supplement 1 och 2 (9 Mb)
Ladda ner SBN 75 supplement 1 Energihushållning (3 Mb)
Ladda ner SBN 75 supplement 2 Livsmedelslokaler (1 Mb)

SBN 80

Omslag SBN 80

SBN 1980 (Statens planverks författningssamling, PFS, 1980:1) ersatte SBN 1975, utgåva 3 (PFS 1978:1) och vissa under 1978 och 1979 meddelade ändringar och tillägg till SBN 1975 som getts ut i Planverkets författningssamling. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 1982.

Ladda ner SBN 80 utgåva 1 (11 Mb)
Ladda ner SBN 80 utgåva 2 (13 Mb)

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen