Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Planera din ansökan för allmän samlingslokal

Granskad:

Innan du ska ansöka om bidraget behöver du planera i god tid, eftersom det är mycket information som du ska lämna i din ansökan. Du behöver bland annat ta fram uppgifter om föreningen och lokalen, vilka åtgärder som ska göras och vad det kostar.

Ansökningsdatum

Investeringsbidraget kan sökas under hösten via e-tjänst. Senaste ansökningsdatum är den 1 december.

Inför ansökan kan du också förbereda dig genom att titta på en demoversion av ansökan.

Investeringsbidrag till allmänna samlingslokaler (Demoversion av e-tjänst)

 1. Nu är det dags att börja planera för din bidragsansökan. Gör en detaljerad plan över vad ni i föreningen vill göra i lokalen, vilka behov som finns och vad som är viktigast.

  Du behöver veta vad det kostar att genomföra planerna. Kontakta en eller flera byggfirmor för att få in kostnadsförslag.

  För att du ska få investeringsbidrag måste din kommun vara med och betala minst 30 procent av den totala kostnaden för projektet. Det kan ta tid för kommunen att ta sitt beslut om medfinansiering så ta redan nu en kontakt för att förankra er plan. Fråga efter en person som har ansvar för föreningsfrågor. Kommunal medfinansiering krävs inte för ansökningar om investeringsbidrag för tillgänglighetsskapande åtgärder upp till 300 000 kronor.

  När du senare skickar in din ansökan måste det finnas med behörighetshandlingar som visar vem/vilka som är föreningens firmatecknare. Behörighetshandlingar kan till exempel vara protokoll, fullmakt, delegationsbeslut eller registerutdrag. Om handlingarna inte finns kan det behövas ett styrelsemöte för att ta fram dem.

  Andra handlingar du behöver till ansökan:

  • föreningens stadgar och bolagsordning eller motsvarande handling
  • nyttjanderättsavtal eller hyreskontrakt, om föreningen inte själv äger lokalen eller marken
  • senaste förenklade årsbokslut eller årsredovisning
  • senast upprättade räkenskapssammanställning om föreningen inte är bokföringsskyldig
  • föreningens senast upprättade verksamhetsberättelse om det finns en sådan
  • handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.
 2. Under sommaren är det ofta svårt att få tag på rätt personer hos till exempel kommunen. Nu passar det bra att samla ihop de uppgifter som du och andra i föreningen har tillgång till själva.

 3. När semesterperioden är över det är dags att börja samla information till din ansökan där du kan behöva hjälp från till exempel din kommun.

  Du behöver:

  • en siffra som visar hur många som bor på orten
  • information om vilka andra allmänna samlingslokaler som ligger på orten

  Nu behöver du också ha ett protokollsutdrag eller någon annan handling där det står att kommunen har åtagit sig att finansiera ert projekt med minst 30 procent av den totala kostnaden.

  Observera att ansökan måste vara inkommen till Boverket senast den 1 december.

  Kom ihåg att ditt projekt i de flesta fall inte får påbörjas innan Boverket har beslutat om bidraget!

  Lycka till!

  Boverket tar normalt sett beslut om bidrag i maj månad året därpå. För bidrag som beviljas från den 1 augusti 2020 får bidraget betalas ut med högst 75 procent i förskott. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Slutlig utbetalning sker efter det att projektet är färdigställt och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

Boverket tar normalt sett beslut om bidrag i maj månad året därpå.  För bidrag som beviljas från den 1 augusti 2020 får bidraget betalas ut med högst 75 procent i förskott. Förskottsutbetalningen sker i mån av tillgängliga medel. Slutlig utbetalning sker efter det att projektet är färdigställt och slutredovisningen är inlämnad och godkänd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen