Planera din ansökan för allmän samlingslokal

Innan du ska ansöka om bidraget behöver du planera i god tid, eftersom det är mycket information som du ska lämna i din ansökan. Du behöver bland annat ta fram uppgifter om föreningen och lokalen, vilka åtgärder som ska göras och vad det kostar. Du ska också uppge vem som ska besiktiga det färdiga projektet. Ta hjälp av vår guide för att planera och genomföra din ansökan!

 1. April/maj

  Nu är det dags att börja planera för din bidragsansökan. Gör en detaljerad plan över vad ni i föreningen vill göra i lokalen, vilka behov som finns och vad som är viktigast.

  I ansökan är det mycket information som ska lämnas. Titta redan nu igenom ansökningsblanketten på boverket.se så att du vet vilka uppgifter som måste fyllas i och vad du behöver ta reda på för att göra det.

  Du behöver veta vad det kostar att genomföra planerna. Tänk på att du behöver ha specificerade kostnadsberäkningar för varje insats, till exempel för el- och VVS-installationer. Kontakta en eller flera byggfirmor för att få in kostnadsförslag.

  För att du ska få investeringsbidrag måste din kommun vara med och betala 30 procent av den totala kostnaden för projektet. Det kan ta tid för kommunen att ta sitt beslut om medfinansiering så ta redan nu en kontakt för att förankra er plan. Fråga efter en person som har ansvar för föreningsfrågor.

  När du senare skickar in din ansökan måste det finnas med behörighetshandlingar som visar vem/vilka som är föreningens firmatecknare. Behörighetshandlingar kan till exempel vara protokoll, fullmakt, delegationsbeslut eller registerutdrag. Om handlingarna inte finns kan det behövas ett styrelsemöte för att ta fram dem.

  Andra handlingar du behöver till ansökan:

  • föreningens stadgar och bolagsordning eller motsvarande handling
  • nyttjanderättsavtal eller hyreskontrakt, om föreningen inte själv äger lokalen eller marken
  • senaste förenklade årsbokslut eller årsredovisning
  • senast upprättade räkenskapssammanställning om föreningen inte är bokföringsskyldig
  • föreningens senast upprättade verksamhetsberättelse om det finns en sådan
  • handlingar som visar byggnadens utformning, företrädesvis skalenliga eller mätbara plan-, sektion- och fasadritningar och situationsplan.
 2. Juni/juli/aug

  Under sommaren är det ofta svårt att få tag på rätt personer hos till exempel kommunen. Nu passar det bra att samla ihop de uppgifter som du och andra i föreningen har tillgång till själva. Gå igenom ansökningsblanketten igen, kolla vilka siffror och uppgifter du kanske saknar och fila på projektbeskrivningen.

 3. September/oktober/november

  När semesterperioden är över det är dags att börja samla information till din ansökan där du kan behöva hjälp från till exempel din kommun.

  Du behöver:

  • en siffra som visar hur många som bor i upptagningsområdet
  • information om vilka andra allmänna samlingslokaler som ligger i upptagningsområdet
  • en enkel karta över upptagningsområdet där er lokal och övriga allmänna samlingslokaler är markerade.

  Nu behöver du också ha ett protokollsutdrag eller någon annan handling där det står att kommunen har åtagit sig att finansiera ert projekt med minst 30 procent av den totala kostnaden.

  Senast 1 december ska din ansökan vara inne hos Boverket.

  Innan du skickar in din ansökan till Boverket ska du kontrollera att:

  • ansökningsblanketten är fullständigt ifylld
  • belopp och summeringar stämmer
  • alla efterfrågade bilagor finns med
  • ansökan är undertecknad av rätt person(er), enligt er förenings bestämmelser om firmateckning.

   

  Kom ihåg att ditt projekt inte får påbörjas innan Boverket har beslutat om bidraget!

  Lycka till!

Boverket tar normalt sett beslut om bidrag i maj månad året därpå. Om din förening får bidrag så betalas pengarna ut i efterhand, när projektet är färdigställt, besiktat och när ni har lämnat in en godkänd slutredovisning till Boverket.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej