På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kulturmiljölagen skyddar byggnadsminnen

Kulturmiljölagen skyddar byggnader som förklarats för byggnadsminnen. Men även för andra byggnader finns ett skydd för kulturhistoriska värden genom plan- och bygglagens varsamhetskrav och förbud mot förvanskning.

Kulturmiljölagen (1988:950) slår fast att ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller begränsas. Lagen syftar till att tillförsäkra nuvarande och kommande generationer tillgång till en mångfald av kulturmiljöer.

Skydd för byggnadsminnen

Lagen innehåller bestämmelser om skydd för byggnadsminnen. En byggnad kan förklaras för byggnadsminne av länsstyrelsen om den har ett synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Särskilda skyddsbestämmelser anger då på vilket sätt byggnaden ska vårdas och underhållas samt i vilka hänseenden den inte får ändras. Ändring i strid med skyddsbestämmelserna kan endast ske om det finns särskilda skäl och kräver länsstyrelsens tillstånd.

Det förekommer att äldre skolbyggnader är byggnadsminnen, men många kulturhistoriskt värdefulla byggnader är idag inte K-märkta enligt kulturmiljölagen eller annan lagstiftning. Det innebär dock inte att man kan ändra byggnaden hur som helst. Alla byggnader omfattas av plan- och bygglagens (2010:900) bestämmelser som anger att ändringar av en byggnad ska utföras varsamt och att särskilt kulturhistoriskt värdefulla byggnader inte får förvanskas.

Läs mer på sidan ”Varsamhetskravet”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Läs mer på sidan ”Förvanskningsförbudet”. Länk finns i ”Relaterad information”.

Foto på Väggaskolan.
Väggaskolan i Karlshamn byggnadsminnesförklarades 1993. Foto: Ulrika Åkerlund/Boverket
Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej