Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Personuppgifter på webbplatsen, i e-post och sociala medier

Boverket är en statlig myndighet. Det innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Det vill säga att alla har rätt att läsa all post som kommer till oss.

Boverket är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på webbplatsen. Personuppgifter som lämnas i samband med beställningar av material sparas endast så länge som krävs för att kunna expediera beställningen. I de fall vi tar betalt för materialet sparas fakturaunderlaget enligt gällande bokföringsregler.

För att använda vissa av våra tjänster på boverket.se behöver du ange dina personuppgifter. Här är exempel på sådana tjänster:

  • Om vi ska svara på en fråga du ställt via webbsidan.
  • För att kunna söka ett bidrag direkt via digitala formulär.
  • Vid prenumeration på något av våra nyhetsbrev.
  • Vid anmälan till en konferens eller liknande.
  • Vid användning av något av våra andra formulär.

E-postadresser

Om du prenumererar på vårt nyhetsbrev, anmäler dig till en konferens eller använder något annat formulär är din anmälan en inkommen allmän handling. Det innebär att Boverket kan bli skyldig att lämna ut e-postadresser om någon begär det.

Sociala medier

Boverket använder sig av följande sociala medier för att sprida information och ha dialog:

  • Instagram
  • LinkedIn
  • Facebook
  • X

I dessa sociala medier behandlar vi personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen