Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

LCA vid ombyggnad

Granskad:

Mycket material omsätts även när du ändrar en byggnad (ombyggnad, tillbyggnad eller renovering). Dessa processer står för en betydande miljöpåverkan. Genom en LCA kan du utvärdera olika val för att uppnå en så låg miljöpåverkan som möjligt, kopplat till både materialomsättning och framtida energianvändning.

Skeden i byggprocessen där det är av värde att göra en LCA. Illustration: Boverket/Infab

Det finns inga krav i offentligrättsliga regler, till exempel i plan- och bygglagen, på att göra livscykelanalyser. Vägledningen utgår från det civilrättsliga området och dess begrepp.

En LCA vid ombyggnad görs på samma sätt som vid uppförande av byggnad. En LCA-beräkning vid ombyggnad ska ses som att en ny livscykel påbörjas. Därmed redovisas produktion av material för nytillkommande byggnadsdelar, rivning av förekommande material samt hantering av avfallet som en egen aktivitet under byggskedet (A1–A5). En tillbyggnad hanteras på samma sätt, men då behöver du vara uppmärksam på att den befintliga byggnadens area ökar.

Den miljöpåverkan som skett historiskt belastar inte ombyggnaden. Det betyder att en ombyggnad där man återanvänder mycket av det ursprungliga huset har stora miljöfördelar jämfört med en ombyggnad som innebär stora förändringar, exempelvis där man först demonterar till stomrent. Men självklart kan det ändå finnas skäl att riva vissa byggdelar, exempelvis om det förekommer miljö- och hälsofarliga ämnen eller fuktskador.

Det här innebär att du som byggherre kan arbeta på samma sätt som beskrivits i avsnitten LCA i ett tidigt skede och LCA vid upphandling av entreprenör och använda LCA för att formulera miljömål, optimera ombyggnaden miljömässigt och ställa miljökrav på en entreprenör.

Renobuild är ett verktyg framtaget inom forskningsprogrammet E2B2 för utvärdering av hållbarhet i samband med renovering. Läs mer under "Relaterad information". Det finns även ett annat verktyg Beceren, utvecklat inom ett annat forskningsprojekt, för beräkning vid renovering och ombyggnad för att styra mot låg klimatpåverkan. Verktyget ger en indikation om viktiga åtgärder som minskar klimatpåverkan från framtida energianvändning så mycket som möjligt. Det går även att använda LCA-verktyg som utvecklats framförallt för nyproduktion som till exempel BM-verktyget. Läs mer på sidan "Miljödata och LCA-verktyg".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen