Bostadsbeståndet i Sverige

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det 4 859 252 bostadslägenheter i Sverige vid utgången av år 2017.

Fördelat efter hustyp fanns 2 069 353 lägenheter i småhus (43 procent), 2 462 972 lägenheter i flerbostadshus (51 procent), 247 277 lägenheter i specialbostäder (5 procent) samt 79 650 i övriga hus (2 procent).
Specialbostäderna var fördelade på 132 923 lägenheter för äldre eller funktionshindrade, 96 990 studentbostäder samt 17 364 övriga specialbostäder.

Fördelat efter upplåtelseform fanns det 1 845 734 lägenheter i hyresrätt, 1 121 960 lägenheter i bostadsrätt och 1 889 895 lägenheter i äganderätt. Det saknas uppgifter för 1 663 lägenheter.

Av lägenheterna i småhus är 91 procent äganderätter (1 889 064 lägenheter). Av lägenheterna i flerbostadshus är 59 procent hyresrätter (drygt 1 445 000 lägenheter) och 41 procent bostadsrätter (knappt 1 017 000 lägenheter).

Observera att SCB:s redovisning av upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

Bostadsbestånd 2018-04-19
Antal bostäder per upplåtelseform och hustyp 2018-04-19. Källa: SCB. Klicka på bilden för att se den i större format. Illustration: Boverket

SCB:s upplåtelseformer

Småhus: avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus: avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus: avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej