Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsbeståndet i Sverige

Granskad:

Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) fanns det 5 158 699 bostadslägenheter i Sverige vid utgången av år 2022.

Fördelat efter hustyp fanns 2 125 269 lägenheter i småhus (41 procent), 2 675 269 lägenheter i flerbostadshus (52 procent), 278 546 lägenheter i specialbostäder (5 procent) samt 79 615 i övriga hus (2 procent).

Specialbostäderna var fördelade på 146 140 för äldre eller funktionshindrade, 112 444 studentbostäder samt 19 962 övriga specialbostäder.

Fördelat efter upplåtelseform fanns det 1 989 632 lägenheter i hyresrätt, 1 240 030 lägenheter i bostadsrätt och 1 928 228 lägenheter i äganderätt. Det saknas uppgifter för 809 lägenheter.

Av lägenheterna i småhus är 91 procent äganderätter (1 925 375 lägenheter). Av lägenheterna i flerbostadshus är 58 procent hyresrätter (1 555 049 lägenheter) och 42 procent bostadsrätter (1 117 045 lägenheter).

Observera att SCB:s redovisning av upplåtelseform utgår från ägarförhållandet och inte hur de boende förfogar över lägenheterna.

SCB:s upplåtelseformer

Småhus: avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus (exklusive fritidshus).
Flerbostadshus: avser bostadsbyggnader innehållande tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus.
Övriga hus: avser byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller samhällsfunktion.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen