Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Investeringsstöd för solceller

Granskad:

Stödet går inte längre att söka utan har ersatts med ett skatteavdrag från 2021. Ansökningar som tidigare har skickats in hanteras fortfarande.

Logga in i e-tjänsten

Planerat underhåll

Onsdag och torsdag den 19 och 20 juni byter vi ut funktionen Mina sidor i vår e-tjänst för bidrag och stöd. Det gör att det kan bli störningar när du använder e-tjänsten. Tidigare och pågående ansökningar påverkas inte. 

Observera att webbadressen till e-tjänsten kommer att ändras. Om du har sparade bokmärken kommer de att sluta fungera. 

Som inloggad kan du komplettera en påbörjad ansökan eller titta på beslutade ansökningar via Mina sidor. Du behöver e-legitimation för att logga in.

Vad gäller för privatpersoner som ansökt 2020 och inte fått stöd?

Regeringen har beslutat att tillföra ytterligare 260 miljoner kronor till det tidigare solcellsstödet. Stödet ska tillfalla de privatpersoner som ansökt hos Länsstyrelsen före 7 juli 2020 och som påbörjat installationen senast 31 december 2020 och i övrigt uppfyller villkoren för stödet.

Länsstyrelsen får börja handlägga dessa ansökningar som tidigast den 1 december 2021 och kommer att kontakta alla sökanden. Handläggningen kommer att ske i turordning och förväntas pågå även under 2022.

Solelportalen – vägledning om solceller (på Energimyndighetens webbplats)

Du behöver e-legitimation

För att logga in i e-tjänsten behöver du en e-legitimation.

Har du skyddad identitet ska du inte använda dig av e-tjänsten. Kontakta länsstyrelsen för mer information.

Support

För frågor som rör ditt ärende ska du vända dig till länsstyrelsen som handlägger detta stöd. Se kontaktuppgifter nedan under "Relaterad information".

Skulle det uppstå några problem med e-legitimationen vid inloggning eller när du signerar din ansökan ska du i första hand vända dig till utgivaren.

Har du tekniska problem eller har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Boverket på telefon 0455-35 30 00 eller via e-post till registraturen. 

registraturen@boverket.se

Vem gör vad?

Länsstyrelserna

Länstyrelsernas logotype. Illustration: länsstyrelserna

Ansvarar för handläggning och beslutar om stöd. Ansökan om stöd och ansökan om utbetalning av stöd ska skickas till det län där fastigheten är belägen. Länsstyrelsen svarar också på frågor.

 

Energimyndigheten

Energimyndighetens logotyp.

Energimyndigheten har huvudansvaret för stödet och ansvarar för föreskrifterna inklusive ansökningsformulären, för uppföljning av stödet samt tillsyn av förordningens efterlevnad. Länsstyrelsens beslut får överklagas till Energimyndigheten. Myndigheten ansvarar även för fördelningen av medel till länsstyrelserna samt svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av stödmedel.

Boverket

Boverkets logotype. Illustration: Boverket

Stödet söks via Boverkets e-tjänst där ärendet kan följas under dess hantering. Om länsstyrelsen har beviljat stöd administrerar Boverket utbetalningen av stödet. Boverket svarar på tekniska frågor som rör e-tjänsten.

Regeringen

Logotype som symboliserar myndighet.

Regeringen bestämmer villkor för stöd i en förordning.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen