Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trygghetsmätningar

Granskad:

Ett viktigt verktyg i det brottsförebyggande och trygghetskapande arbetet är att ta del av trygghetsmätningar. Både nationellt och på många orter i landet görs det trygghetsmätningar som kan användas för att identifiera vilka problem som finns. 

Brås nationella och polisens lokala trygghetsundersökningar ställer årligen frågor som: Har du varit utsatt för brott under det senaste året? Känner du oro för att utsättas för brott? Känner du dig trygg i ditt bostadsområde på kvällarna? När en trygghetsmätning utförs är det viktigt att först ha gjort en nollmätning, det vill säga att ställa frågor liknande dem ovan innan en trygghetsskapande och/eller brottsförebyggande åtgärd utförs. Detta för att kunna göra jämförelser över tid. Det är viktigt att mätningarna genomförs kontinuerligt och att resultat och åtgärder följs upp, så att det går att se förändringar och bedöma vilka åtgärder som fungerar, och vad som mer behöver göras om så inte är fallet.

Även polisen genomför trygghetsmätningar i form av enkäter i sina sju regioner tillsammans med  kommunerna i respektive region. Polisen kan använda undersökningen på flera sätt. Den blir ett underlag för att förstå den lokala lägesbilden och ett strategiskt underlag för den långsiktiga planeringen och uppföljningen. Undersökningen blir också ett underlag för polisens medborgardialoger och de medborgarlöften som tas fram tillsammans med kommunerna.

I enkäten ställs bland annat frågor om vad medborgarna har för uppfattning om sin boendemiljö. Det kan handla om hur du som boende ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, men även om du känner oro för att utsättas för brott samt frågor om trygghet i bostadsområdet.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen