Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Polishus byggdes om till bostäder

Granskad:

Ett stort behov av nya bostäder i centrala Malmö ledde till att Riksbyggen blev intresserade av det före detta polishuset som låg ute till försäljning. 

Exteriör bild på det före detta polishuset täckt med vildvin.
Det före detta polishuset i Malmö vid Davidhallstorg ombyggt till bostadshus. Foto: Viktor Holm

Fastighet i attraktivt läge till försäljning

Det före detta polishuset vid Davidhallstorg i Malmö ligger centralt med ett attraktivt läge och Riksbyggen blev intresserade när de insåg att fastigheten låg ute till försäljning.

Riksbyggen hade goda erfarenheter av ett liknade projekt i Stockholm, Beckomberga, och ansåg det fanns goda möjligheter att genom ombyggnad kunna erbjuda en bra boendemiljö i fastigheten.

Företaget beslutade sig därför att bygga om fastigheten till bostäder.

Kompletterande byggnader bidrog till bättre ekonomi

Riksbyggen kom överens med kommunen om att bygga om det före detta polishuset till bostäder och samtidigt förtäta med tre nya flerbostadshus. De nya bostadshusen på gården behövdes för att få ekonomi på projektet.

Ombyggnadsprojektering tar tid

Att ändra från kontor till bostäder krävde detaljplaneändring, vilket tog en hel del tid. Detaljplanen fick bevarandekrav inskrivna på att vissa golv, byggnadsdelar och material skulle bevaras. Efter att den reviderade detaljplanen vunnit laga kraft tog det sju år till inflyttning, vilket är normalt för denna typ av projekt menar Herman Sköldberg på Rits arkitekter.

Kollisioner mellan tillgänglighet och bevarandekrav ledde till långa diskussioner och olika lösningar fick prövas. Ett undertak av trä med målningar skulle bevaras men det godkände inte brandansvarig. Lösningen blev att ta ner trätaket, sätta upp en gipsskiva och därefter sätta upp trätaket igen. Även en del av kommunens nybyggnadskrav, såsom dagsljuskrav och bullerkrav, blev utmaningar att hantera.

Bild på innertak i trä med äldre takarmaturer.
Det gamla trätaket återanvändes som innertak. Foto: Viktor Holm

Klimatsmart att bygga om

Även om det finns en del utmaningar med att bygga om en befintlig byggnad så har det sina klimatmässiga fördelar. Med tanke på att huset har material som redan är producerade och transporterade till plats så är en ombyggnation ett klimatsmart alternativ.

I dag består det före detta polishuset av 64 bostadsrätter och är en del av bostadsrättsföreningen Neo Davidshall.   

Fakta om brf Neo Davidshall

Kommun: Malmö

Färdigställd: 2021. Ursprunglig byggnad från 1930-talet

Arkitekt: Rits arkitekter ansvarade för den ombyggda delen

Ägare: Riksbyggen, brf Neo Davidshall

Bruttoarea: 10 000 m2 på ombyggnadsdelen

Antal lägenheter: 122 varav 64 i ombyggnadsdelen

Miljöfakta: Miljöbyggnad silver för nybyggd och ombyggd del

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen