Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Bild som beskriver kemiska produkters andel av utsläppen.

Bygg- och fastighetssektorn svarade 2016 för en inhemsk användning av hälsofarliga kemiska produkter exklusive cement på cirka 661 tusen ton, vilket motsvarar 8 procent av Sveriges totala användning. Därtill använde sektorn 67 tusen ton miljöfarliga produkter, vilket motsvarade 3 procent av Sveriges totala användning. Sektorn bidrar dessutom till miljöpåverkan utomlands genom användning av importvaror. Den användningen låg på cirka 584 tusen ton hälsofarliga kemiska produkter och 159 tusen ton miljöfarliga kemiska produkter.

Resultaten inkluderar kemiska produkter som klassas som miljö- eller hälsofarliga. Exempel på sådana produkter är färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Däremot ingår inte produkter som till exempel tjära, asfalt och bitumen, eftersom dessa inte är klassade som miljö- eller hälsofarliga och därmed inte ingår i miljöräkenskaperna. Ett nytt uttag av data från Kemikalieinspektionen har medfört att dubbelräkningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier har minimerats, d.v.s. om en produkt är både miljö- och hälsofarlig räknas den bara en gång.

Tillverkningen av cement, kalk och gips står för en stor del av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Därför har vi valt att räkna bort cement, för att undvika att övriga hälsofarliga kemiska produkter inte syns i statistiken.

Läs mer om kommentarer till kemikalieindikatorn

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 2008-2014
Klicka på bilden för att se i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Bygg- och fastighetssektorn totala användning av hälsofarliga kemiska produkter under 2016 låg på cirka 1 245 tusen ton när cement exkluderas. Totala mängden miljöfarliga kemiska produkter uppgick till cirka 226 tusen ton 2016.

Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement)

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den totala användningen av hälsofarliga kemiska produkter i bygg- och fastighetssektorn uppgick till nästan 1 245 tusen ton 2016 om cement exkluderas. Av detta utgjorde cirka 661 tusen ton svensktillverkade produkter, vilket motsvarar cirka 8 procent av Sveriges totala årliga användning av hälsofarliga kemiska produkter.

Sett till sektorns användning av enbart hälsofarliga produkter har en minskning skett under det senaste året. Jämfört med föregående år har användningen av hälsofarliga kemiska produkter minskat med 9 procent motsvarande 122 tusen ton. 

År 2016 stod den inhemska produktionen för något mer än hälften av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Detta har emellertid ändrats över tiden där bidraget från import speciellt ökade i början av perioden.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) fördelat på branscher

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) fördelat på branscher 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den delbransch som främst bidrar till användningen av hälsofarliga kemiska produkter är byggverksamhet, som står för i genomsnitt 62 procent av den totala användningen under 2016.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Användningen av miljöfarliga kemiska produkter var betydligt längre än användningen av hälsofarliga kemiska produkter – 2016 låg den totala användningen på 226 tusen ton. Av detta utgjorde cirka 67 tusen ton svensktillverkade produkter, vilket motsvarar cirka 4 procent av Sveriges totala årliga användning av miljöfarliga kemiska produkter. Sett till ursprung är det främst importerade varor som bidrar till sektorns användning av miljöfarliga kemiska produkter. Importen står för cirka 70 procent av sektorns totala användning under perioden.

Sett till sektorns användning av enbart miljöfarliga produkter påbörjades den nya rapporteringsklassificeringen av kemiska produkter under början av tidsperioden vilket bidrar till den stora ökningen mellan 2008 och 2010. Under 2016 ökade användningen av miljöfarliga kemiska produkter jämfört med föregående år och hamnade på ungefär samma
nivå som för 2013 och 2014. Användningen av miljöfarliga kemiska produkter minskade kraftigt 2013 från en toppnotering 2012, totalt sett med hela 36 procent. Boverket kommer att titta närmare på denna avvikelse.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter fördelad på olika branscher

Bild på Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter fördelad på olika branscher 2008-2014
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

I byggverksamheten används lika mycket miljöfarliga kemiska produkter som i fastighetsförvaltningen. Jämfört med 2015 har användningen av miljöfarliga kemiska proudkter i fastighetsförvaltningen ökat medan användningen i byggverksamheten är ungefär på samma nivå som föregående år.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej