På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Granskad:
Bild som beskriver kemiska produkters andel av utsläppen.
Illustration: Boverket

Bygg­ och fastighetssektorn svarade 2018 för en inhemsk användning av hälsofarliga kemiska produkter exklusive cement på cirka 639 tusen ton, vilket motsvarar 8 procent av Sveriges totala användning. Därtill använde sektorn 82 tusen ton miljöfarliga produkter, vilket motsvarade 5 procent av Sveriges totala användning. Sektorn bidrar dessutom till miljöpåverkan utomlands genom användning av importvaror. Den användningen låg på cirka 218 tusen ton hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) och 43 tusen ton miljöfarliga kemiska produkter. 

Resultaten inkluderar kemiska produkter som klassas som miljö- eller hälsofarliga. Exempel på sådana produkter är färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Däremot ingår inte produkter som till exempel tjära, asfalt och bitumen, eftersom dessa inte är klassade som miljö- eller hälsofarliga och därmed inte ingår i miljöräkenskaperna. Ett nytt uttag av data från Kemikalieinspektionen har medfört att dubbelräkningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier har minimerats, d.v.s. om en produkt är både miljö- och hälsofarlig räknas den bara en gång.

Tillverkningen av cement, kalk och gips står för en stor del av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Därför har vi valt att räkna bort cement, för att undvika att övriga hälsofarliga kemiska produkter inte syns i statistiken.

Resultaten inkluderar användningen av kemiska produkter som klassas som miljö- eller hälsofarliga vid byggverksamhet. Exempel på sådana produkter är färg, förtunningsmedel och isoleringsmaterial. Däremot ingår inte produkter som till exempel tjära, asfalt och bitumen, eftersom dessa inte är klassade som miljö- eller hälsofarliga och därmed inte ingår i miljöräkenskaperna. Dock finns ett antal kvantitativt sett mindre mängder tillsatsämnen som tillförs asfalt med i beräkningarna, eftersom dessa klassificeras som miljö- och hälsofarliga enligt EU-förordningen (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen).

Tillverkningen av cement, kalk och gips står för en stor del av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Dessa produkter är främst klassade som frätande (C) och/eller irriterande (Xi) enligt farokoderna i CLP-förordningen. För produkter av cement är detta i huvudsak ett arbetsmiljöproblem, eftersom en produkt inte längre har dessa inneboende egenskaper när den har härdat.

Vi har valt att räkna bort cement för att undvika att övriga hälsofarliga kemiska produkter inte syns i statistiken.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter

Diagram som visar bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter 2008-2018.
Klicka på bilden för att se i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Bygg­ och fastighetssektorn totala användning av hälsofarliga kemiska produkter under 2018 låg på 857 tusen ton när cement exkluderas. Totala mängden miljöfarliga kemiska produkter uppgick till 126 tusen ton 2018.

Bygg- och fastighetssektorns användning av hälso- och miljöfarliga kemiska produkter har beräknats utifrån ett underlag från SCB. Användning som kopplas till import har här beräknats som om produktion skett i Sverige. Beräkningarna är gjorda utifrån ett livscykelperspektiv. Läs mer om detta i menyn Om miljöindikatorerna.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement)

Diagram över bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter exklusive cement.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den totala användningen av hälsofarliga kemiska produkter i bygg­ och fastighetssektorn uppgick till 857 tusen ton 2018 om cement exkluderas. Av detta utgjorde 639 tusen ton svensktillverkade produkter, vilket motsvarar cirka 8 procent av Sveriges totala årliga användning av hälsofarliga kemiska produkter.

Sett till sektorns användning av enbart hälsofarliga produkter har den minskat under det senaste året. Jämfört med föregående år har användningen av hälsofarliga kemiska produkter ökat med 6 procent motsvarande 49 tusen ton.

År 2018 stod den inhemska produktionen för drygt 75 procent av användningen av hälsofarliga kemiska produkter. Detta har emellertid ändrats över tiden där bidraget från import ökat under hela perioden.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av hälsofarliga kemiska produkter (exklusive cement) fördelat på branscher

Diagram över bygg- och fastighetssektorns användning av hälsofarliga kemiska produkter exklusive cement per bransch.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Den delbransch som främst bidrar till användningen av hälsofarliga kemiska produkter är byggverksamhet, som står för i genomsnitt 68 procent av den totala användningen under  2018.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter

Diagram som visar bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter 2008-2018.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

Användningen av miljöfarliga kemiska produkter var betydligt lägre än användningen av hälsofarliga kemiska produkter – 2018 låg den totala användningen på 126 tusen ton. Av detta utgjorde cirka 82 tusen ton svensktillverkade produkter, vilket motsvarar cirka 5 procent av Sveriges totala årliga användning av miljöfarliga kemiska produkter.

Sett till sektorns användning av enbart miljöfarliga produkter påbörjades den nya rapporteringsklassificeringen av kemiska produkter under början av tidsperioden vilket bidrar till den stora ökningen mellan 2008 och 2010. Under 2018 ökade den totala användningen av miljöfarliga kemiska produkter jämfört med föregående år med 9 procent, men användningen har förändrats från år till år. Användningen av miljöfarliga kemiska produkter minskade kraftigt 2013 från en toppnotering 2012, totalt sett med hela 42 procent, men det är från låga nivåer, från 161 tusen ton 2012 till 93 tusen ton 2013. Den största förändringen låg inom produktion i Sverige.

Bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter fördelad på olika branscher

Diagram över bygg- och fastighetssektorns totala användning av miljöfarliga kemiska produkter per bransch.
Klicka på bilden för att se den i större format. Källa och illustration: Boverket/SCB

I byggverksamheten används mer miljöfarliga kemiska produkter än i fastighetsförvaltningen. Jämfört med 2017 har användningen av miljöfarliga kemiska produkter ökat i fastighetsförvaltningen med 7 tusen ton och i byggverksamheten med 4 tusen ton.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen