Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Nya regler om översiktsplanering och detaljplan 1 april 2020

  Den 1 april 2020 ändrades tredje kapitlet i plan- och bygglagen. Vissa av ändringarna gäller direkt och andra ändringar gäller från ett senare datum. Ändringarna handlar bland annat om översiktsplanering och detaljplaneprocessen.

 • Nyhet, Boverket avstyrker förslag från Kommittén för modernare byggregler

  Boverket delar kommitténs uppfattning att allmänna råd och hänvisningar till standarder kraftigt behöver minska i byggreglerna. I övrigt avstyrker Boverket de flesta av de förslag som kommittén har.

 • Nyhet, Digital synpunktsrunda inför regler om laddinfrastruktur

  Boverket önskar synpunkter inför kommande myndighetsregler om laddinfrastruktur för elfordon. Vi arbetar med tillämpningsföreskrifter till det nya egenskapskravet i plan- och bygglagen (PBL) om laddning av elfordon som ska börja gälla den 15 maj. Boverkets tillämpningsföreskrifter syftar till att förtydliga regeringens krav på laddinfrastruktur i plan- och byggförordningen som ska börja gälla samma datum som ändringen i PBL.

 • Nyhet, Coronaviruset: Boverket har digitala verktyg för ditt arbete

  Sverige och hela världen påverkas för tillfället av spridningen av coronaviruset. Så även vi på Boverket och alla andra som arbetar inom och berörs av våra verksamhetsområden. På vår webbplats publiceras fortlöpande information som är relaterad till coronaviruset. Där finns också digitala verktyg som kan stödja dig i ditt arbete, till exempel vägledningar och webbseminarier.

 • Nyhet, Så arbetar Boverket med anledning av coronaviruset

  Vi förstår att många har frågor med koppling till plan- och bygglagen, bostadsfrågor, energideklarationer, stöd och bidrag med mera. Vi kommer därför fortlöpande publicera information på vår webbplats baserad på frågor vi får inom Boverkets verksamhetsområden.

 • Nyhet, Stora otillåtna värdeöverföringar från allmännyttan till kommuner

  Boverket konstaterar i sin årliga rapport att otillåtna värdeöverföringar från allmännyttiga bostadsföretag till kommunerna har varit rekordstor. Otillåtna värdeöverföringar till ett värde av 110 miljoner kronor har förts över från tio allmännyttiga bostadsföretag till kommunala moderbolag.

 • Nyhet, Så här ökar vi takten i omställningen av transportsektorn

  Boverket har tillsammans med fem andra myndigheter tillsammans följt upp sitt gemensamma arbete med omställningen av transportsektorn. Myndigheterna konstaterar att det krävs krafttag nu och ger förslag på hur Sverige ska nå målet om minst 70 procents minskade utsläpp till 2030.

 • Nyhet, Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

  Från och med 1 mars 2020 får attefallshus som är komplementbostadshus ha en byggnadsarea på högst 30 kvadratmeter istället för 25 kvadratmeter som det var tidigare.

 • Nyhet, Nationella aktörer kraftsamlar för hållbar stadsutveckling

  Varje år publicerar Rådet för hållbara städer en rapport där det redovisas hur de elva myndigheter som ingår i Rådet ska samverka för att uppnå regeringens mål för hållbar stadsutveckling. Årets rapportering till regeringen innehåller ett stort antal konkreta åtgärder för att stärka kommunernas omställningsarbete.

 • Nyhet, Webbseminarium om remissförslaget till lag om klimatdeklarationer 2022

  Regeringen har skickat ut remiss med förslag till lag om klimatdeklarationer av nya byggnader. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Boverket sänder ett webbseminarium om kommande krav på klimatdeklarationer den 26 mars kl. 14.00-15.00.

Sidansvarig: Webbredaktionen