Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Webbseminarium om remissförslaget till lag om klimatdeklarationer 2022

  Regeringen har skickat ut remiss med förslag till lag om klimatdeklarationer av nya byggnader. Den nya lagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022. Boverket sänder ett webbseminarium om kommande krav på klimatdeklarationer den 26 mars kl. 14.00-15.00.

 • Nyhet, Boverkets samlingslokaldelegation fördelar 9,5 miljoner kronor

  Boverkets samlingslokaldelegation beslutade den 20 februari 2020 att ge bidrag till sex länsmuseer, ett övrigt museum och tre teaterlokaler. Totalt fördelas i år cirka 9,56 miljoner kronor till tio icke-statliga kulturlokaler runt om i landet.

 • Nyhet, Boverkets webbplats och växel fungerar igen efter tidigare driftstörningar

  Boverket har haft tekniska problem under tisdagen och onsdagen. Det innebar att man inte kunde nå Boverkets webbplats, att det inte gick att ringa till Boverkets växel eller att mejla till Boverket. Nu har internetleverantören löst problemet och det går att nå oss som vanligt.

 • Nyhet, Unik satsning på forskning om gestaltad livsmiljö

  I dag öppnar utlysningen Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö. Boverket, Formas, Statens konstråd, ArkDes och Riksantikvarieämbetet utlyser tillsammans forskningsmedel för att finansiera projekt som kan skapa ny kunskap och förståelse om hur konstnärliga och kulturhistoriska värden kan stärkas i samhällets gemensamma rum.

 • Nyhet, Föredömliga skolor och förskolor

  Boverket publicerar nu ett urval av exempel på skolor som är föredömliga ur olika aspekter. Det kan vara processen för att bygga skola, omsorgsfull arkitektur eller den stora och genomtänkta skolgården. Personal och politiker på kommuner som planerar och ansvarar för skolor kan ha nytta av exempelsamlingen. Den kan också användas av arkitekter och förvaltare som utifrån exemplen kan diskutera hur den egna kommunen kan placera, utforma och driva skolor.

 • Nyhet, Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

  Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

 • Nyhet, Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

  Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

 • Nyhet, Boverket förlänger avtal om eurokoder

  Boverkets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS som gör eurokoderna (europeiska konstruktionsstandarder) tillgängliga för bygg- och fastighetssektorns aktörer har förlängts.

 • Nyhet, Myndigheter delar med sig av goda exempel på offentligt byggande

  Letar du efter bra exempel på om- och nybyggnadsprojekt, processer, verktyg eller upphandlingar? Kanske inom ett specifikt område eller från en särskild myndighet? På Boverkets webbplats kan du söka bland de bästa exemplen från Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, hämtade från seminariet ”Statens stoltheter 2019”.

 • Nyhet, 50 000 nya bostäder byggs nästa år

  Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverkets prognos är att det i år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året. År 2020 påbörjas 50 000 bostäder enligt prognosen. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen.

Sidansvarig: Webbredaktionen