På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

Publikation,

Konsekvenser av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur

Boverket har på regeringens uppdrag utrett konsekvenserna av ändrade kravnivåer för laddinfrastruktur för laddfordon. Vi har särskilt tittat på klimateffekter och samhällsekonomiska konsekvenser samt tagit ställning till möjligheterna till undantag enligt energiprestandadirektivet.

Nyhet,

Dialogmöten om gestaltad livsmiljö och ny vägledning på webbplatsen

Det är ett rekordstort intresse med 1700 anmälda till den digitala heldagskonferensen om gestaltad livsmiljö torsdag den 3 september. Bland de medverkande finns kulturminister Amanda Lind, riksarkitekt Helena Bjarnegård, arkitekt Mia Hägg och Norges riksantikvarie Hanna Geiran.

Nyhet,

Boverket skriver upp sin byggprognos

Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Boverket skriver därför upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder.

Nyhet,

ÖP-modell 2.1 med databas

Boverket publicerar nu en ny version av ÖP-modellen med en databas. Databasmodellen levereras i två olika format, dels en ESRI filbaserad geodatabas och dels som en xml-fil (XML-arbetskatalogdokument). Databasmodellen ska underlätta för er i kommunen att bygga upp och lagra er översiktsplan digitalt i enlighet med ÖP-modellen. Databasen innehåller samtliga lager som finns i ÖP-modellen 2.1. Den är samtidigt helt öppen så att ni på kommunen själv kan lägga till egna lager om något saknas eller ta bort lager som inte är av intresse.

Nyhet,

Statistik stöd och bidrag

Ta del av uppdaterad statistik för de stöd och bidrag som Boverket hanterar. Statistiken uppdateras varje månad utifrån att nya ansökningar beviljas medel och utbetalningar görs.

Nyhet,

Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

Den 1 augusti träder nya ändringar i Plan- och bygglagen, PBL, i kraft. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

Nyhet,

Nu kan fler branscher söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst

Från och med idag den 31 juli kan nu fler branscher söka lokalhyresstöd i Boverkets e-tjänst. Det gäller hyresvärdar till bland annat bilverkstäder, trafikskolor och porträttfotografering som kan söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

Nyhet,

Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli

Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

Sidansvarig: Webbredaktionen