På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

15 exempel på stadsgrönska

Nyhet 16 april 2021

Från Akerselva i Oslo till Örebro i Sverige. Genom Jyväskyläs gröna loop till Aalborgs nya park och Elliðaárdalur i Reykjavik. Nu finns en ny exempelsamling publicerad på Boverkets webbplats. Här finns 15 lärande exempel på hur man kan skapa goda livsmiljöer med hjälp av stadsgrönska. Exempelsamlingen är framtagen i samarbete med Nordiska ministerrådet.

Mer arbete behövs kring målet God bebyggd miljö

Publikation 31 mars 2021

Den årliga uppföljningen redovisar de statliga insatser som gjorts under 2020 för att uppnå miljömålen. Boverket har följt upp målet God bebyggd miljö. Mycket har gjorts, som bidragit positivt till målet, men mer behöver göras för att målet ska uppnås.

Tillfälliga vaccinationslokaler

Nyhet 22 mars 2021

Byggnader som tillfälligt ska användas för vaccination mot covid-19 räknas som tillfälliga vårdbyggnader. Sådana byggnader omfattas därmed av de undantag från plan- och byggreglerna som finns för tillfälliga vårdbyggnader och vissa tillhörande åtgärder.

Ändrade föreskrifter om energideklarationer beslutade

Nyhet 16 mars 2021

Den 1 april 2021 träder ändringar i kraft i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader, BED. De berör inspektioner av uppvärmningssystem och luftkonditioneringssystem. Inga övergångsregler gäller för ändringarna.

Nytt regeringsuppdrag ska utveckla den digitala samhällsbyggnadsprocessen

Nyhet 4 mars 2021

Boverket har fått ett nytt regeringsuppdrag att fortsätta verka för en effektiv och enhetlig tillämpning av plan- och bygglagen, PBL, i en digital miljö – nu med fokus på lösningar. Uppdraget ska redovisas senast i december 2021. Det blir ännu ett steg i ett långsiktigt utvecklingsarbete.

Boverket har analyserat hinder för att omvandla lokaler till bostäder

Nyhet 25 februari 2021

Boverket har haft i uppdrag att se över om det finns hinder för att omvandla lokaler till bostäder genom att analysera befintliga regler och styrmedel. Boverket konstaterar att det inte finns några generella hinder i plan-, lov- och byggprocessen. Däremot kan det bli mindre lönsamt att omvandla lokalen till bostad, jämfört med att behålla lokalen som lokal.

Tillbaka till toppen