Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

  Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion. Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

 • Nyhet, Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

  Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25 till 30 kvadratmeter. Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

 • Nyhet, Boverket förlänger avtal om eurokoder

  Boverkets avtal med Svenska institutet för standarder, SIS som gör eurokoderna (europeiska konstruktionsstandarder) tillgängliga för bygg- och fastighetssektorns aktörer har förlängts.

 • Nyhet, Myndigheter delar med sig av goda exempel på offentligt byggande

  Letar du efter bra exempel på om- och nybyggnadsprojekt, processer, verktyg eller upphandlingar? Kanske inom ett specifikt område eller från en särskild myndighet? På Boverkets webbplats kan du söka bland de bästa exemplen från Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare, hämtade från seminariet ”Statens stoltheter 2019”.

 • Nyhet, 50 000 nya bostäder byggs nästa år

  Bostadsbyggandet har stabiliserats betydligt efter det kraftiga fallet under 2018. Boverkets prognos är att det i år påbörjas 51 000 bostäder, inräknat nettotillskott genom ombyggnad. Det är 9 procent färre än förra året. År 2020 påbörjas 50 000 bostäder enligt prognosen. Det är en hög nivå, men betydligt färre än de 64 000 bostäder som Boverket bedömer behöver byggas årligen.

 • Nyhet, Hearing om klimatdeklarationer för byggnader

  Välkommen till en hearing där du har möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets arbete med regeringsuppdraget om klimatdeklarationer för byggnader vid uppförande.

 • Nyhet, Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

  Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.

 • Publikation, Lägesrapport om bostäder och platser för ungdomar

  Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

 • Nyhet, Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

  Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

 • Nyhet, Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 17,6 miljoner kronor

  Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2019, får 17 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 17,6 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

Sidansvarig: Webbredaktionen