På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

Webbseminarium om förslag till föreskrifter om skydd mot buller

Nyhet,

Boverket har sänt förslag till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader, på remiss. Nu genomförs två remisseminarier där remissen redovisas för att ge möjlighet till så bra remissvar som möjligt från berörda aktörer.

Omarbetad och förnyad webbhandbok om bostadsförsörjningsplanering

Nyhet,

Boverket har gjort en genomgripande förnyelse av webbhandboken om bostadsförsörjningsplanering, med delvis helt nytt upplägg och uppdaterat innehåll. Här finns vägledning i processen att ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen och konkreta tips på underlag för analyser.

ÖP-modellen som geopackage

Nyhet,

I vårt arbete att med att sprida information och data till så många som möjligt är vi mycket stolta över att (äntligen) kunna leverera vår ÖP-modell som öppen källkod.

Regeringen inför ett stöd för gröna och trygga samhällen

Nyhet,

Regeringen har beslutat om en ny förordning om stöd för gröna och trygga samhällen. För att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle är det viktigt att natur- och grönområden i städer och tätorter ökar och utvecklas. Tillgång till stadsgrönska, såsom parker och gröna ytor i närheten av bostaden behövs för människors välbefinnande.

Remiss av Boverkets föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader

Remiss,

Boverket skickar föreskrifter om klimatdeklaration för byggnader på remiss. Förslaget till föreskrifter är tillämpningsföreskrifter till regeringens förslag om lag om klimatdeklaration för byggnader och förordning om klimatdeklaration för byggnader.

Ny regelmodell ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

Nyhet,

Boverket rapporterar nu regeringens uppdrag att se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. I arbetet med översynen har Boverket arbetat fram en ny regelmodell för en effektivare och enklare byggprocess. Reglerna ska på sikt innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

Hög byggtakt på oväntat stark bostadsmarknad

Nyhet,

Bostadsmarknaden har utvecklats starkt i år, tvärtemot vårens dystra prognoser. Bostadsbyggandet har till och med överstigit bedömningen som Boverket gjorde före pandemin. I Boverkets nya prognos förväntas 54 000 bostäder påbörjas under år 2020 och 52 500 år 2021.

Kompetensinsatser för tillämpning av plan- och bygglagen avrapporteras

Publikation,

Under åren 2017–2020 har Boverket haft regeringens uppdrag att genomföra kompetensinsatser för att främja en mer enhetlig och effektiv tillämpning av plan- och bygglagen. I denna slutrapport redovisar Boverket hur uppdraget genomförts samt vilka resultat som uppnåtts.

Ny API-tjänst gör Boverkets regler mer tillgängliga

Nyhet,

Boverket tar nu ytterligare ett steg mot att bli en mer digital myndighet genom att göra Boverkets författningssamling tillgänglig som en digital tjänst (API). Tjänsten gör det möjligt att integrera innehållet i Boverkets författningar, som till exempel Boverkets byggregler, i digitala tjänster och programvaror.

Tillbaka till toppen