På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

Uppföljning av webbutbildningen PBL och kulturvärden

Publikation 22 november 2021

Webbutbildningen ”PBL och kulturvärden”, som publicerades i februari 2020, är gemensamt framtagen av Boverket, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna. Varje länsstyrelse har därefter ansvarat för att arrangera ett antal kommunträffar i syfte att sprida kunskap om utbildningen och dess innehåll i respektive län. Rapporten är Boverkets uppföljning av genomförda insatser. Den vill också ge en bild av framtida aktiviteter.

Tidplanen för Möjligheternas byggregler uppdateras

Nyhet 10 november 2021

Tidplanen för regeringsuppdraget att modernisera och förenkla Boverkets bygg- och konstruktionsregler justeras. Nu planeras alla författningar att träda i kraft samtidigt 2024.

Kreativa team sökes när kommuner i norra Sverige ska tänka nytt

Nyhet 3 november 2021

Fem myndigheter och sex kommuner bjuder nu in multidisciplinära team att skissa på visioner för framtidens livsmiljöer i Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå. Utlysningen är en del av EU-initiativet New European Bauhaus, som går ut på att uppmuntra arkitekter, designers, ingenjörer, kreatörer, konstnärer, forskare, studenter och andra att ta sig an utmaningen att skapa vackra, hållbara och inkluderande livsmiljöer.

Startbidraget för byggemenskaper

Publikation 29 oktober 2021

Boverket beskriver här de byggemenskaper som fått statligt stöd i form av startbidrag, med fokus på de planerade bostadsprojektens läge, omfattning, karaktär och syfte samt vad startbidraget avsågs användas till, kompletterat med lägesrapporter från byggemenskaperna själva. Avslutningsvis kommenterar Boverket stödvillkoren utifrån hur stödet fungerat att tillämpa.

Boverket arrangerade hearing om betong

Nyhet 11 oktober 2021

Boverket har arrangerat en hearing i branschen om betongens egenskaper. Skälet är att många beslutsfattare vill få mer kunskap om hur betongen skulle påverkas vid ett behov av att byta cementtyp eller cementleverantör.

Tillbaka till toppen