Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

  Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket och en rad myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

 • Publikation, Stöd till utemiljöer en framgångsrik satsning

  Stödet gick att söka under åren 2016–2018 och omfattade över 500 projekt över hela landet. På uppdrag av regeringen har Boverket nu följt upp vilka effekter stödet har haft på de gemensamma utemiljöerna i olika bostadsområden.

 • Nyhet, Regeringen föreslår nya stöd och bidrag i höstbudgeten

  Regeringen vill förstärka arbetet för gröna och trygga samhällen med ett stöd till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster. Stödet ska bidra till att stärka den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. Regeringen vill också införa ett startbidrag för byggemenskaper som avser att uppföra flerbostadshus. Syftet är att öka möjligheterna att utveckla bostäder som passar för olika typer av hushåll.

 • Nyhet, Villaägare! Mät radonhalten och sök radonbidrag om det behövs

  Nu är det dags för landets villaägare att beställa mätdosor för att kolla radonhalten i sina hus. Och de villaägare som har över 200 Bq/m3 i inomhusluften kan söka radonbidrag för att sanera. Boverket drar nu igång en informationskampanj för att fler ska få bättre koll.

 • Nyhet, Boverkets regler för vedspisar tas bort

  Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

 • Nyhet, Nu finns Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

  Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt.

 • Nyhet, Boverket öppnar tipsfunktion för bättre byggande

  Boverket startar idag en tipsfunktion som är öppen för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Den kan användas för att berätta om återkommande fel i byggandet eller nya problem som Boverket behöver känna till. Tipsfunktionen är också öppen för de som vill berätta om goda exempel och erfarenheter som Boverket och andra kan ha nytta av.

 • Nyhet, Arena för arkitektur och gestaltad livsmiljö lanseras

  Delta i lanseringen av Arena Arkitektur och Gestaltad livsmiljö klockan 12.00-13.00 den 4 september i Malmö. Konferensen direktsänds också på Sveriges Arkitekters webbplats.

 • Nyhet, Ödehus engagerar

  Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.

 • Nyhet, Boverket ser över byggreglerna

  Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur detaljerade reglerna ska vara.

Sidansvarig: Webbredaktionen