På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Fler branscher kan söka lokalhyresstöd 31 juli

  Den 31 juli utökas antalet branscher som kan söka lokalhyresstödet i Boverkets e-tjänst. Efter detta datum kan hyresvärdar till bland annat bilverkstäder och trafikskolor söka ekonomiskt stöd för sänkt hyra i coronapandemins spår.

 • Nyhet, Boverket vägleder kommuner om takras

  Efter ett allvarligt takras på en idrottshall i Kiruna tidigare i år konstaterar Statens haverikommission, SHK, att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige. SHK rekommenderar därför alla byggnadsnämnder att utvärdera dessa ur säkerhetssynpunkt för att undvika fler takras. Boverket har tagit fram vägledning för att underlätta byggnadsnämndernas tillsynsarbete.

 • Nyhet, Ny e-tjänst för bygglovsprövning

  Boverket har tagit fram en ny e-tjänst – Planenlighetsguiden. Guiden är tänkt som ett arbetsverktyg för byggnadsnämndernas handläggare och syftar till att underlätta bygglovsprövningen inom detaljplan. Den är ett stöd vid prövningen av kravet på planenlighet.

 • Nyhet, Energihushållningsreglerna i BBR ändras den 1 september 2020

  Boverket har fattat beslut om ändringar i energihushållningsreglerna i BBR. De ändrade reglerna träder i kraft den 1 september 2020.

 • Nyhet, Ansökan om stöd för sänkta lokalhyror öppnar 1 juli

  Från den 1 juli klockan 10.00 kan hyresvärdar söka ekonomiskt stöd för rabatt till lokalhyresgäster i vissa branscher som drabbats särskilt av coronavirusets utbrott. Ansökan görs direkt på webben genom Boverkets nya e-tjänst. Sju av landets länsstyrelser ansvarar för handläggning av stödet.

 • Remiss, Remiss om ändring av regler för energideklarationer med anledning av inspektioner

  Boverket föreslår ändringar i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om energideklaration för byggnader. Sista dag att lämna svar på remissen är den 18 september 2020.

 • Nyhet, Möjligheternas regler om hissar med mera

  Boverkets regler om motordrivna anordningar behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande. Boverket har därför initierat ett uppdrag att se över reglerna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar. Projektet går under namnet ”Möjligheternas H-regler”. Uppdraget beräknas pågå under 2020 och 2021.

 • Nyhet, Bostadsbyggandet bromsar in i coronapandemins spår

  Boverkets nya prognos är att antalet påbörjade bostäder minskar med cirka 15 procent i år, då 44 500 bostäder påbörjas inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Under 2021 faller takten till 41 500 bostäder enligt prognosen. Men hur stor minskningen blir är fortfarande mycket osäkert.

 • Nyhet, Lagändringar i PBL 1 augusti 2020

  Riksdagen har den 16 juni och den 17 juni 2020 tagit beslut om ändringar i plan- och bygglagen, PBL som träder i kraft den 1 augusti 2020. Dels ändras storleken på attefallshus som är komplementbyggnader och dels görs vissa ändringar när det gäller bygg- och rivningsavfall.

 • Nyhet, Uppdaterad webbutbildning om likabehandling av romer

  Nu finns utbildningen ”Likabehandling av romer på bostadsmarknaden” i en ny, renodlad webbversion som alla kan ta del av. Som tidigare har bostadsföretag och fastighetsägare även möjlighet att kostnadsfritt ta del av utbildningen med romska utbildningsledare. Utbildningen hålls då på plats på företaget.

Sidansvarig: Webbredaktionen