På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

Översyn av kriterierna för och anspråk på områden av riksintresse

Publikation 15 september 2021

I rapporten samordnar och redovisar Boverket fem myndigheters arbete med att se över och precisera kriterierna för deras respektive riksintresseanspråk, utvärdera om de nuvarande anspråken motsvarar de nya kriterierna samt ta ställning till om anspråken behöver ändras.

Så kan cementbrist påverka bostadsmarknaden i Sverige

Nyhet 3 september 2021

Boverket har utrett vilka effekter brist på cement kan ha på svenskt bostadsbyggande och arbetsmarknad. Utredningen är en del av Sveriges geologiska undersöknings (SGU) uppdrag att undersöka konsekvenserna av det avvisade täkttillståndet för kalkbrytning i Slite.

Tillsammans skapar vi schystare projektkultur

Nyhet 27 augusti 2021

Fel, brister och skador i byggandet kostar 111 miljarder kronor per år och resulterar ofta i en inomhusmiljö som är ett direkt hot mot hälsa och välmående. Nu samlar Boverket och byggbranschen sina krafter för att skapa en schystare projektkultur.

Uppdaterad vägledning om padelbanor och padelhallar

Nyhet 12 augusti 2021

Boverket får många frågor om vilka regler som gäller för padelbanor och padelhallar eftersom rättsläget upplevs som osäkert. Det finns ännu inga vägledande rättsfall från Mark- och miljööverdomstolen som avser padelbanor eller padelhallar. Det finns dock ett fåtal avgöranden från olika mark- och miljödomstolar.

Boverket vägleder byggbranschen om ny lag om klimatdeklaration av byggnader

Nyhet 12 juli 2021

Nu står det klart att det blir lagkrav på klimatdeklaration vid uppförande av nya byggnader. Det är ett viktigt steg för att minska klimatpåverkan från uppförande av byggnader och bidra till utvecklingen av hållbara städer och samhällen. Boverket att hjälpa byggherrar och andra aktörer att uppfylla reglerna genom en digital handbok om att klimatdeklarera samt ett nytt klimatdeklarationsregister.

Ny tillsynsvägledning om IMD ska ge stöd till kommunerna

Nyhet 9 juli 2021

Boverket har publicerat en tillsynsvägledning om individuell mätning och debitering av uppvärmning och tappvarmvatten, IMD. Vägledningen riktar sig i första hand till tillsynsmyndigheten, i detta fall kommunens byggnadsnämnd.

Bostadsbyggandet ökar men fortsatt högt byggbehov

Nyhet 23 juni 2021

En stark efterfrågan på bostäder lägger grunden för ett markant ökat bostadsbyggande. Boverkets prognos är att det påbörjas 61 700 bostäder i år och 64 000 bostäder nästa år, inräknat nettotillskott genom ombyggnader. Trots en kraftigt nedskriven befolkningsprognos behöver det enligt Boverkets beräkning tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029.

Tillbaka till toppen