Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Hearing om klimatdeklarationer för byggnader

  Välkommen till en hearing där du har möjlighet att lämna synpunkter på Boverkets arbete med regeringsuppdraget om klimatdeklarationer för byggnader vid uppförande.

 • Nyhet, Boverket har upptäckt fel i vissa energideklarationer

  Boverket har upptäckt ett fel i beräkningsmodellen för energideklarationer. Det inträffade innebär att det finns byggnadsägare som har fått fel energiklassning i sin deklaration.

 • Publikation, Lägesrapport om bostäder och platser för ungdomar

  Boverket ger här en lägesrapport om situationen för ungdomar inom områden som svarar mot de tre delmålen i regeringens ungdomspolitik – goda levnadsvillkor, makt över sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

 • Nyhet, Enkla och tydliga regler ska bidra till ökad effektivitet och fler bostäder

  Det ska gå snabbare att bygga, byggandet behöver bli mer kostnadseffektivt och företag i byggsektorn ska få större möjlighet att hitta nya innovativa lösningar som ökar effektiviteten i byggandet. Boverket gör nu på regeringens uppdrag en översyn av myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Ambitionen är att reglerna på sikt ska innehålla betydligt färre detaljerade krav, inga allmänna råd och inga hänvisningar till standarder.

 • Nyhet, Allmänna samlingslokaler med ungdomsverksamhet får dela på 17,6 miljoner kronor

  Boverkets samlingslokaldelegation delar årligen ut bidrag till utveckling av ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler. I år, 2019, får 17 projekt som utvecklar samlingslokaler för ungdomar dela på 17,6 miljoner kronor. Pengarna ska bland annat användas för att utveckla verksamheten och göra lokalerna mer attraktiva för ungdomar.

 • Nyhet, Nu lanseras ”nya” klimatanpassningsportalen

  Klimatförändringar innebär stora utmaningar för samhället. Nu kan du hitta ännu mer kunskap om hur samhället påverkas av klimatförändringen och hur man kan arbeta med klimatanpassning. Webbportalen klimatanpassning.se, som är ett samarbete mellan Boverket och en rad myndigheter, har fått nytt innehåll och nytt utseende.

 • Publikation, Stöd till utemiljöer en framgångsrik satsning

  Stödet gick att söka under åren 2016–2018 och omfattade över 500 projekt över hela landet. På uppdrag av regeringen har Boverket nu följt upp vilka effekter stödet har haft på de gemensamma utemiljöerna i olika bostadsområden.

 • Nyhet, Regeringen föreslår nya stöd och bidrag i höstbudgeten

  Regeringen vill förstärka arbetet för gröna och trygga samhällen med ett stöd till åtgärder som både främjar stadsgrönska och ekosystemtjänster. Stödet ska bidra till att stärka den sociala hållbarheten och tryggheten i städer och samhällen. Regeringen vill också införa ett startbidrag för byggemenskaper som avser att uppföra flerbostadshus. Syftet är att öka möjligheterna att utveckla bostäder som passar för olika typer av hushåll.

 • Nyhet, Villaägare! Mät radonhalten och sök radonbidrag om det behövs

  Nu är det dags för landets villaägare att beställa mätdosor för att kolla radonhalten i sina hus. Och de villaägare som har över 200 Bq/m3 i inomhusluften kan söka radonbidrag för att sanera. Boverket drar nu igång en informationskampanj för att fler ska få bättre koll.

 • Nyhet, Boverkets regler för vedspisar tas bort

  Boverket har beslutat att reglerna för köksspisar (vedspisar) som främst är avsedda för matlagning tas bort från och med den 1 oktober 2019. Det innebär att köksspisar som eldas med ved inte längre omfattas av utsläppskraven.

Sidansvarig: Webbredaktionen