Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Allmänna samlingslokaler i landet får 27 miljoner i bidrag

  Investeringsbidraget till allmänna samlingslokaler på sammanlagt cirka 27,2 miljoner kronor går i år, 2019, till lokaler i socioekonomiskt utsatta områden och andra allmänna samlingslokaler för energibesparande åtgärder, ombyggnationer, tillgänglighetsanpassningar och standardhöjande reparationer. De sökande som får bidrag i år är från kommunerna Haparanda och Kalix i norr till Kristianstads kommun i söder och de enskilda bidragen varierar från 11 500 kronor till drygt 2,8 kronor miljoner kronor.

 • Nyhet, Läget på bostadsmarknaden: 8 av 10 kommuner har underskott på bostäder

  Läget på bostadsmarknaden är fortsatt ansträngt. I 2019 års bostadsmarknadsenkät anger 240 av landets 290 kommuner, eller 83 procent, att det råder underskott på bostäder på den lokala bostadsmarknaden. Det är något färre jämfört med 2017, då antalet kommuner som uppgav underskott var rekordstort.

 • Publikation, Analys av boendekostnader

  Boverket har tagit fram en rapport där kostnaden för att bo i ett eget hem analyseras. Undersökningen omfattar tidsperioden 1980-2018.

 • Nyhet, Nya webbsidor för energiexperten i handboken om energideklarationer

  Boverket har tagit fram nya webbsidor i den digitala handboken om energideklaration. De nya sidorna riktar sig till energiexperter som en vägledning och stöd i deras arbete.

 • Nyhet, Dags att skicka in mätdosor och söka radonbidrag

  Har du mätt radonhalten i ditt hus i vinter? Nu är eldningssäsongen, och därmed mätperioden, över och det är dags att skicka in mätdosorna. Skicka dem till laboratoriet du beställde dem ifrån tillsammans med det medföljande protokollet som du fyller i. Resultatet kommer med posten inom ett par veckor. Därefter kan du ta reda på lämpliga saneringsåtgärder och fylla i ansökan om bidrag för radonsanering på boverket.se. Radonbidraget täcker 50 procent av skälig saneringskostnad upp till 25 000 kronor.

 • Nyhet, Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

  Förslagen i vårändringsbudgeten innebär att investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studenter kommer tillbaka. Ett antal av de färdiga ansökningar som ligger i kö hos länsstyrelserna kommer därmed att kunna hanteras.

 • Remiss, Lämna synpunkter på förslag till regler om detaljplaner och planbeskrivning

  Boverket har tagit fram ett förslag på en ny föreskrift för 4 kapitlet plan- och bygglagen om detaljplaners innehåll och utformning samt planbeskrivningar. Förslaget finns nu ute på remiss fram till den 5 juli 2019.

 • Nyhet, Boverket deltar i samordningsuppdrag för omställning till fossilfri transportsektor

  Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet – SOFT. Boverket har utifrån uppdraget bland annat tagit fram en vägledning om flexibla parkeringstal.

 • Publikation, Boverket föreslår statligt topplån för att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden

  Boverket fick i juni 2018 uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden. Nu är slutrapporten överlämnad till regeringen.

 • Nyhet, Ändrade konstruktionsregler gäller från den 1 juli

  Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), tillsammans med Boverkets konstruktionsregler (EKS) är regler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. Nu har Boverket ändrat konstruktionsreglerna (EKS 11) för att förenkla tillämpningen och minska kostnaderna. Ändringarna gäller bland annat kontroller, snö- och vindlast, brandsäkerhet, olyckslast och cisterner.

Sidansvarig: Webbredaktionen