Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Ändrade öppettider under påskhelgen

  Under påskhelgen har Boverket ändrade öppettider. På skärtorsdagen, den 18 april, har vi öppet till klockan 12.00. Därefter öppnar vi igen den 23 april klockan 8.00.

 • Nyhet, Investeringsstödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

  Förslagen i vårändringsbudgeten innebär att investeringsstödet till hyresbostäder och bostäder för studenter kommer tillbaka. Ett antal av de färdiga ansökningar som ligger i kö hos länsstyrelserna kommer därmed att kunna hanteras.

 • Remiss, Lämna synpunkter på förslag till regler om detaljplaner och planbeskrivning

  Boverket har tagit fram ett förslag på en ny föreskrift för 4 kapitlet plan- och bygglagen om detaljplaners innehåll och utformning samt planbeskrivningar. Förslaget finns nu ute på remiss fram till den 5 juli 2019.

 • Nyhet, Boverket deltar i samordningsuppdrag för omställning till fossilfri transportsektor

  Energimyndigheten har i uppdrag av regeringen att samordna omställningen av transportsektorn till fossilfrihet – SOFT. Boverket har utifrån uppdraget bland annat tagit fram en vägledning om flexibla parkeringstal.

 • Publikation, Boverket föreslår statligt topplån för att finansiera ny- och ombyggnad av bostäder på landsbygden

  Boverket fick i juni 2018 uppdrag att ta fram förslag på åtgärder som kan underlätta finansiering av bostadsbyggande på landsbygden. Nu är slutrapporten överlämnad till regeringen.

 • Nyhet, Ändrade konstruktionsregler gäller från den 1 juli

  Europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), tillsammans med Boverkets konstruktionsregler (EKS) är regler för byggnadsverk vid verifiering av bärförmåga, stadga och beständighet. Nu har Boverket ändrat konstruktionsreglerna (EKS 11) för att förenkla tillämpningen och minska kostnaderna. Ändringarna gäller bland annat kontroller, snö- och vindlast, brandsäkerhet, olyckslast och cisterner.

 • Nyhet, Utökad vägledning: Ekosystemtjänster i den byggda miljön

  I den byggda miljön renar naturen luft, tar hand om dagvatten, ger hälsa och rekreation, ekosystemtjänster som skapar hälsosammare och bättre klimatanpassade städer och tätorter. Boverket har utökat sin vägledning om hur ekosystemtjänster kan bevaras, utvecklas och skapas genom tillämpning av plan- och bygglagen (PBL).

 • Nyhet, Boverket utreder konsekvenser av reglerna för begagnade rumsvärmare

  Boverket har fått i uppdrag av regeringen att komplettera utredningen om konsekvenser av Boverkets ändrade regler för rumsvärmare, bland annat vedspisar.

 • Nyhet, Boverkets API för energideklarationer

  Boverket har utvecklat ett API för att på ett lättare sätt kunna ge tillgång till vissa uppgifter i energideklarationsregistret.

 • Nyhet, Ge barnen plats i framtiden städer

  Det är dags att börja stadsplanera för ett hållbart samhälle med omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer. Det skriver Sveriges riksarkitekt Helena Bjarnegård i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Barn och unga utgör en femtedel av vår befolkning och vi behöver ta ansvar för att staden även är en stad för dem.

Sidansvarig: Webbredaktionen