Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Nu finns Boverkets Planbestämmelsekatalog tillgänglig som öppna data via ett test-API

  Boverket har tagit fram en testversion av API för Planbestämmelsekatalogen. Dessa öppna data innehåller information om cirka 2 700 planbestämmelser som rekommenderats i allmänna råd och vägledningar av Boverket och motsvarande ansvariga myndigheter från 1949 och framåt.

 • Nyhet, Boverket öppnar tipsfunktion för bättre byggande

  Boverket startar idag en tipsfunktion som är öppen för alla aktörer i bygg- och fastighetssektorn. Den kan användas för att berätta om återkommande fel i byggandet eller nya problem som Boverket behöver känna till. Tipsfunktionen är också öppen för de som vill berätta om goda exempel och erfarenheter som Boverket och andra kan ha nytta av.

 • Nyhet, Arena för arkitektur och gestaltad livsmiljö lanseras

  Delta i lanseringen av Arena Arkitektur och Gestaltad livsmiljö klockan 12.00-13.00 den 4 september i Malmö. Konferensen direktsänds också på Sveriges Arkitekters webbplats.

 • Nyhet, Ödehus engagerar

  Under sommaren har Boverket fått mycket frågor om ödehus och om ödehusen blivit fler.

 • Nyhet, Boverket ser över byggreglerna

  Boverket ska på regeringens uppdrag se över myndighetens bygg- och konstruktionsregler. Syftet med översynen är att så långt det är möjligt skapa ett förenklat och konsekvent regelverk. Det handlar bland annat om att se över reglernas struktur och hur detaljerade reglerna ska vara.

 • Nyhet, Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande återinförs

  Stödet för hyresbostäder och bostäder för studerande stoppades vid årsskiftet när riksdagen beslutade om budgeten för 2019. Nu har riksdagen och regeringen fattat beslut som gör att stödet kommer tillbaka. De nya reglerna gäller från den 23 juli 2019.

 • Remiss, Remiss om ändringar i energihushållningsreglerna

  Regeringen har föreslagit ändringar i plan- och byggförordningen, PBF, som bland annat innebär att byggnaders energiprestanda ska beräknas med viktningsfaktorer i stället för primärenergifaktorer. Till följd av detta föreslår Boverket ändringar i BBR avsnitt 5 och 9.

 • Nyhet, Större frihet att bygga altaner

  Den 1 juli 2019 ändrades plan- och bygglagen, PBL, och plan- och byggförordningen, PBF. Det infördes ett undantag från krav på bygglov för altaner till en- och tvåbostadshus. Det infördes även undantag från kravet på anmälan.

 • Nyhet, Boverket anordnar seminarier i Almedalen

  Boverket kommer att arrangera tre evenemang under Almedalsveckan på temat ”Sverige bygger hållbart”. Vi deltar också i ett trettiotal seminarier, samtal och workshoppar under veckan.

 • Nyhet, Störst behov av bostäder i storstadsregionerna

  Det kommer att behövas 64 000 nya bostäder i Sverige årligen fram till år 2027. Det visar Boverkets nya beräkningar av behovet av bostadsbyggande på nationell och regional nivå.

Sidansvarig: Webbredaktionen