Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna från Boverket.

 • Nyhet, Skolgårdarna krymper – stora skillnader i landet

  Barn i grundskolor får allt mindre skolgårdar att leka på och det är stora skillnader mellan olika delar av landet. Det visar den första nationella kartläggningen av barnens dagliga utemiljö.

 • Nyhet, Förlängd övergångsperiod för ändrade regler för vedspisar och kaminer

  1 juli 2017 infördes ändrade regler vid installationer av bland annat rumsvärmare såsom braskaminer och vedspisar som eldas med pellets och ved. Boverket har nu för avsikt att förlänga övergångsperioden till 1 januari 2019.

 • Remiss, Boverket förslag till ändring i BFS 2016:10 och BFS 2016:17

  Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, HYS, och Boverkets förslag till ändring av föreskrifter och allmänna råd om statligt investeringsstöd för hyresbostäder och bostäder för studerande, HYBO. Synpunkter på förslagen lämnas senast den 25 juni 2018 klockan 08.00.

 • Nyhet, Webbseminarium 31 maj: Samlat grepp om digital tillämpning av PBL

  Torsdagen den 31 maj klockan 14.00-15.00, bjuder Boverket in till ett webbseminarium om digitaliseringsprocesser i samhällsplaneringen.

 • Publikation, Nordisk harmonisering och tillgänglighetsforskning

  I rapporten presenteras en övergripande bild av det arbete som hittills gjorts för att harmonisera byggregler mellan de nordiska länderna.

 • Nyhet, Boverket rekommenderar inte individuell mätning

  Boverket har regeringens uppdrag att följa upp om det är kostnadseffektivt att införa individuell mätning och debitering av värme, kyla och tappvarmvatten i lägenheter och lokaler. Årets beräkningsresultat skiljer sig inte från resultaten tidigare år. Därför står Boverket fast vid sin rekommendation till regeringen att inte införa krav på individuell mätning och debitering i Sverige.

 • Nyhet, Bostadsmarknaden nu och framåt – mer måste byggas!

  Nu kan Boverket presentera en samlad bild av bostadsmarknaden i Sverige tack vare sin årliga enkät med svar från i stort sett alla kommuner. Samtidigt publiceras en ny rapport om äldres boendeekonomi. Slutsatsen: Fler bostäder behövs, bland annat särskilda boenden för äldre.

 • Nyhet, Så tillämpades plan- och bygglagen 2017

  Boverket följer varje år upp hur tillämpning och vägledning av plan- och bygglagstiftningen utvecklas. Nu finns uppföljningen av det senaste året på Boverkets webbplats, bland annat som öppen data med statistik för lov och byggande. Boverket belyser även aktuella frågor i så kallade spaningar.

 • Publikation, Lovbefriade åtgärder, utvändiga ändringar och anmälan

  Slutredovisning av ”Uppdrag att utreda ytterligare undantag från krav på bygglov samt se över kraven på anmälan enligt plan- och byggförordningen (2011:338)”

 • Nyhet, Nytt stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande

  Stödet lämnas för åtgärder som främjar ett innovativt och hållbart bostadsbyggande med minskad klimat- och miljöpåverkan.

Sidansvarig: Webbredaktionen