Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om skydd mot buller

Granskad:
Innehållet kan inte visas

För att visa det här innehållet behöver vi kunna spara kakor i din webbläsare.

Boverket arbetar med en översyn av reglerna om skydd mot buller, nuvarande avsnitt 7 i Boverkets byggregler (BBR). Det är ett delprojekt i Möjligheternas byggregler, som ska överföra gällande byggregler till en ny förenklad modell. Ny författning planeras träda i kraft 1 januari 2025. Dagens regler kommer därefter fortsatt tillåtas användas som alternativ under en övergångstid av ett år, det vill säga till 1 januari 2026.

Om delprojektet

Reglerna om skydd mot buller finns idag i avsnitt 7 i Boverkets byggregler, BBR, och syftar till att byggnader ska utformas så att uppkomst och spridning av störande ljud begränsas till skydd för människors hälsa. Föreskrifter om skydd mot buller har sin grund i 8 kap. 4 § PBL och 3 kap. 13 § PBF.

Förslag till nya författningarna utarbetas enligt en ny regelmodell med ett antal nya principer som beskrivs i Boverkets rapport 2020:31 – Möjligheternas byggregler, Ny modell för Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Vad händer i delprojektet?

Översynen av reglerna om skydd mot buller påbörjades under 2019 och ett förslag till föreskrifter skickades på remiss under våren 2020.

Författningen, som kommer att utgöra en del av Boverkets föreskrifter om byggande, beräknas träda i kraft 1 januari 2025. Just nu pågår arbete med att färdigställa författningsförslaget inför EU-anmälan. Parallellt med detta pågår arbete med att ta fram vägledning som kommer att publiceras på Boverkets hemsida när reglerna trätt i kraft.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen