På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av reglerna om skydd mot buller

Granskad:

Boverket arbetar med översynen av reglerna om skydd mot buller i Boverkets byggregler och dessa regler används som prototyp för översynen av samtliga regler i Boverkets bygg- och konstruktionsregler.

Remisseminarium om skydd mot buller i byggnader

Boverket har genomfört tre webbseminarier om remissen skydd mot buller i byggnad den 18 och 25 februari samt den 4 mars 2021. Det deltog cirka 220 personer. Ppt-presentationen från webbseminarierna finns under "Relaterad information".

Förslag ute på remiss

Erfarenheter från arbetet med reglerna för bullerskydd blir också en del av den regelmodell som Boverket kommer att använda sig av under hela översynen. Arbetet med regelmodellen sker parallellt med översynen av bulleravsnittet. En film där vi beskriver hur nya regler om skydd mot buller skulle kunna se ut finns under ”Filmer om förslag till regelmodell” i menyn.

Under hösten 2020 har förankringsarbetet av den nya regelmodellen fortsatt, som får en konkret beskrivning med hjälp av prototypen skydd mot buller. Förslaget till Boverkets föreskrifter om skydd mot buller i byggnader skickades ut på remiss samtidigt som regeringsuppdraget om översyn av bygg- och konstruktionsreglerna rapporterades till regeringen. Remissen skickades ut till cirka 200 mottagare och ytterligare cirka 200 mottagare fick remissen för kännedom.

Du kan lämna synpunkter på remissen och remissvaren ska ha kommit in till Boverket senast den 9 april 2021, se ”Relaterad information”.

Möte med SIS tekniska kommitté Byggakustik

Boverket har haft fyra möten med representanter från SIS tekniska kommitté Byggakustik, TK 197. Vid mötena diskuterades vilka krav som ska ställas i Boverkets byggregler för att uppfylla plan- och bygglagen. Utgångspunkter för bullerreglerna är den modell för byggregler som ska ligga tillgrund för alla avsnitt i byggreglerna. Prototypen om bullerskydd kommer att exemplifiera hur nya byggregler kommer att se ut framöver.

Möte med andra myndigheter

Boverket har haft tre fyra möten med Folkhälsomyndigheten och Arbetsmiljöverket gemensamt. Syftet med dessa möten har varit att samordna kraven på bullerskydd i byggreglerna med krav från de andra myndigheterna. Kraven i Boverkets byggregler ska möjliggöra sömn och vila i bostäder och arbete under tillfredsställande förhållanden. För att erhålla tydliga regler är det viktigt att kraven hos de olika myndigheterna i möjligaste mån harmoniserar och att man hänvisar till samma och beräknings- och mätmetoder. 

Webbseminarium och dialogmöten

Boverket sände ett webbseminarium den 7 maj 2020 med föredrag, filmade intervjuer och en introduktion till förslaget till ny regelmodell. Efter webbseminariet har gruppdiskussioner genomförts med hjälp av Skype och frågor skickats ut om regelmodellen till deltagarna.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen