Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Konsekvenser för samhället

Granskad:

Byggsektorn sysselsätter många olika yrkeskategorier och omsätter stora mängder material. Mängden fel, brister och skador som uppstår i byggandet ligger på en alltför hög nivå samtidigt som utvecklingen av produktiviteten i sektorn är för låg. Förutom att detta leder till stora samhällskostnader i form av slöseri och miljöpåverkan skapar det hälso- och sjukvårdskostnader och onödigt lidande i samhället. Här får du veta mer om varför det är så viktigt att vi gemensamt arbetar aktivt för att öka medvetenheten och därmed får ned frekvensen av fel, brister och skador i byggandet.

Viktigt att förebygga fel, bister och skador i byggandet

Att förebygga fel, brister och skador i byggandet leder till bättre och hälsosammare inomhusmiljöer, mindre påverkan på klimat och miljö och minskade samhällskostnader.

Vikten av god inomhusmiljö för hälsan

Att förebygga fel, brister och skador i byggandet leder till bättre och hälsosammare inomhusmiljöer, mindre påverkan på klimat och miljö och minskade samhällskostnader. Foto: Roine Magnusson /Johnér Bildbyrå AB

Vi tillbringar större delen, upp till 90 procent, av våra liv inomhus – i hemmet, på jobbet, i skolan eller i andra lokaler. Undersökningar från bland annat Folkhälsomyndigheten, Världshälsoorganisationen (WHO), med flera, visar att många människor mår dåligt och blir sjuka av inomhusmiljön. Vissa drabbas av astma, hudutslag, trötthet och huvudvärk, medan andra kan drabbas av cancer och andra livshotande sjukdomar. Därför är det viktigt att vi skapar och upprätthåller goda inomhusmiljöer.

Miljön och klimatet utanför byggnaden påverkas också

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande del av samhällets påverkan på miljö och klimat. Bland annat genererar sektorn drygt 20 procent av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser, samtidigt som den genererar stora mängder avfall. Allt som blir fel och måste åtgärdas leder till ökad belastning på både miljö och klimat.

Var fjärde krona slösas bort

Boverkets beräkningar har visat att fel, brister och skador i byggandet kostar samhället upp till 111 miljarder kronor varje år i Sverige. Det motsvarar 25 procent av omsättningen i hela byggsektorn och innebär att var fjärde investerad krona slösas bort.

Konsekvenser för hälsan

Foto på en kvinna som nyser.

Människors välbefinnande och hälsa är beroende av en god och hälsosam inomhusmiljö, såväl i bostaden som i andra byggnader. Här kan du läsa mer om hälsokonsekvenser som brister i inomhusmiljön kan leda till.

Konsekvenser för miljö och klimat

Foto på en överfull container med sopor.

I Sverige står bygg- och fastighetssektorn för en stor del av samhällets miljö- och klimatpåverkan. En betydande del av detta beror på fel, brister och skador.

Konsekvenser för ekonomin

Foto på pengar.

De ekonomiska konsekvenserna av fel, brister och skador i byggbranschen är enorma. Årligen uppgår kostnaderna till cirka 111 miljarder kronor.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen