Ritningar kan behövas när kommunen prövar en ansökan

Enligt Boverkets föreskrifter om bostadsanpassningsbidrag får kommunen begära att sökanden kompletterar sin ansökan med ritningar.

Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag - 3 §

Av 3 § Boverkets föreskrifter (2018:12) om bostadsanpassningsbidrag framgår att kommunen får begära att sökanden kompletterar sin ansökan med plan- och uppställningsritningar, om det är fråga om omfattande inredningsarbeten. Kommunen får också begära in ritningar över bostaden före respektive efter ändringen, om det är fråga om ändrad planlösning.

Enklare skisser 

Ett alternativ till att begära in ritningar kan vara  att kommunen i stället ber sökanden att skicka in enklare skisser för att visa hur bostaden ser ut eller hur en anpassning är tänkt. Eller att du som är handläggare och sökanden gemensamt vid till exempel ett hembesök skissar på de åtgärder som sökanden vill ha bidrag för. En skiss kan underlätta även om det är en mindre anpassning som bidrag söks för.

Inte utreda i onödan

Som framgår av avsnittet "Ansökan" i denna "Guide för handläggning" har kommunerna ett utredningsansvar. Det vill säga ett ansvar för att ett  ärende om bostadsanpassningsbidrag blir utrett i den omfattning som dess beskaffenhet kräver. Det följer av 23 § förvaltningslagen (2017:900). Samtidigt är det viktigt att ha i åtanke att en kommun inte ska utreda i onödan. Både av hänsyn till sökanden och till att handläggningen ska vara effektiv. Om till exempel sökanden i sin ansökan skriver att den gäller fritidshuset där han eller hon bor en månad om året behöver kommunen inte fundera på hur anpassningen lämpligen bör utformas. Eftersom bostadsanpassningsbidrag bara lämnas för anpassningar där man bor permanent eller vistas regelbundet enligt bestämmelserna om så kallat periodiskt boende kan kommunen gå till beslut direkt och avslå ansökan. Det finns ingen anledning att i ett sådant fall först kräva in ritningar eller göra skisser.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej