Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Verktyg för LCA

Granskad:
Händer som skriver på en bärbar dator. På skärmen visas olika måttenheter.
Illustration: Boverket/Infab

Många verktyg har utvecklats för att underlätta när man gör en livscykelanalys (LCA). De kan antingen vara ganska enkla, så att det inte krävs någon större kunskap om LCA för att göra beräkningarna, eller mer avancerade och kräva vissa förkunskaper. Det som avgör valet av verktyg är syftet med LCA:n, önskad detaljeringsgrad och kompetensen hos den som genomför LCA:n.

Flera LCA­-verktyg har utvecklats specifikt för byggsektorn. I olika kommersiella miljöcertifieringssystem för byggnader ingår LCA som ett av bedömningskriterierna. Miljöcertifieringssystemens krav på LCA har varit en drivande faktor för utveckling av LCA­-verktyg inom byggbranschen.

Hittills har LCA-verktyg för byggsektorn varit särskilda program, men det börjar också komma nya LCA-moduler till befintliga kostnadskalkylverktyg.

LCA-verktyg i bygg- och fastighetssektorn

Flera LCA­-verktyg som används i Sverige inom bygg­ och fastighetssektorn riktar sig till användare som inte har expertkunskaper inom LCA.

Tillverkarna har satsat på att göra det enkelt att läsa in en resurssammanställning (sammanställning av material samt energi­ och bränsleåtgång som krävs för byggnaden under dess livscykel) och koppla den mot den databas som verktyget hämtar information från. Beräkningen förenklas betydligt om verktyget kan läsa in en resurssammanställning direkt från ett byggkalkylverktyg, eftersom en sådan resurssammanställning normalt sett innehåller de flesta indata som behövs för att beräkna miljöpåverkan i byggskedet (A1–A5).

Generella verktyg för LCA

Det finns även mer avancerade verktygen för att ta fram en generell LCA. Dessa verktyg ger en stor frihet och är användbara för att göra en LCA på alla tänkbara produkter och tjänster, även byggnader. Dessa livscykelmodeller kan byggas med stor flexibilitet, och man kan anpassa detaljer om transportval, energikällor och materialtyper. Användare av dessa verktyg bör dock ha en viss nivå av LCA-­kunskaper. Där finns även en länk till Trafikverkets vägledning om LCA i anläggningsprojekt.

LCA-­verktyg för anläggningssektorn

Trafikverket har tagit fram verktyget Klimatkalkyl som kan användas för LCA­-beräkningar för infrastrukturprojekt. Sedan 2016 ställer dessutom Trafikverket klimatkrav vid nya beställningar av infrastrukturprojekt som omfattar mer än 50 miljoner kronor. Länk till Klimatkalkyl hittar du i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen