På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Pågående arbete med digitala detaljplaner

Boverket utvecklar regler om nya digitala detaljplaner och vägledning om digitalisering av befintliga detaljplaner.

Boverket har fått bemyndigande att skriva föreskrifter om nya detaljplaner och Lantmäteriet för grundkartor. Utöver bemyndigandet för grundkartor har Lantmäteriet fått i uppdrag att ta fram en lösning för nationellt tillgängliggörande av geodata. Ett nationellt tillgängliggörande av geodata är ett sätt att uppfylla kraven i EU lagstiftningen INSPRIE. Lagstiftningen kräver att digitala kartor för markanvändning ska kunna tillgängliggöras och tillhandahållas strukturerat för vidare digital användning.

Då Boverket är en expertmyndighet för planerad markanvändning pågår ett nära samarbete mellan oss och Lantmäteriet för att föreskrifterna, det digitala tillgängliggörandet och uppfyllandet av INSPRIE ska fungera som en helhet.

Föreskrifter för nya detaljplaner med planbeskrivningar

Boverket har fått bemyndigande av regeringen att skriva föreskrifter för nya detaljplaner och planbeskrivningar. Syftet med bemyndigandet är att Boverket ska skapa föreskrifter med en enhetlig struktur och ett enhetligt innehåll och där informationen kan utbytas maskinellt. Ambitionen är också att detaljplaneinformationen ska tillgängliggöras digitalt. Med hjälp av nämnda åtgärder kan effektiva och innovativa tjänster skapas och bli tillgängliga för alla.

Reglerna är tänkta att omfatta sådant som regleras i fjärde kapitlet i plan- och bygglagen (PBL) och kommer att gälla för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021. Föreskriften om detaljplan planeras att träda ikraft 1 oktober 2020 och får från den dagen användas vid detaljplanering. Boverket arbetar även med att ta fram en föreskrift om planbeskrivningar som planeras att träda i kraft 1 januari 2021 och bli bindande för detaljplaner som påbörjas efter 31 december 2021.

Det här gäller för äldre detaljplaner

Boverkets bemyndigande gäller endast nya detaljplaner. Det innebär att föreskrifterna inte kommer att gälla äldre planer.

Det är fritt fram för kommuner att digitalisera äldre planer men det finns inga krav på att ett sådant arbete ska utföras. Om ett sådant arbete planeras, tänk på följande:

 • Det är alltid beslutet i sitt original som är den gällande detaljplanen. Den digitaliserade detaljplanen är en tolkning av den gällande planen. Detta är alltid viktigt att poängtera för den som ska använda det digitaliserade materialet. Det betyder också att det är av stor vikt att ange ursprunglig bestämmelseformulering så information inte går förlorad.
 • Boverket rekommenderar att kommuner följer Boverkets planbestämmelsekatalog (se länk i "Relaterad information") och de krav på informationen som anges i den nationella specifikationen för detaljplan som Lantmäteriet ansvarar för och som finns tillgänglig från från juli 2020 samt planeras beslutas 1 januari 2021.
 • Noggrannheten vid tolkning av exempelvis fastighetsgränser är beroende av vad verktyget/tjänsten/stödet ska användas till.
 • Det är värdefullt att ha en bred kompetens i arbetet med att tolka de äldre planerna.
 • Oavsett hur digitaliseringsprojekt genomförs är det viktigt att förstå att ett sådant arbete kan behöva uppdateras om eller när det kommer regler som innebär att sådana äldre planer ska digitaliseras. Därför är det viktigt att ett digitaliseringsprojekt genomförs på ett enhetligt och strukturerat sätt och att dokumentationen av tolkningar som görs finns med.
 • Det finns flera fördelar med att genomföra ett samlat digitaliseringsprojekt, det vill säga att digitalisera flera, om inte alla, detaljplaner i ett samlat projekt. Fördelarna är bland annat: en samlad kompetens, enhetlig och systematisk tolkning och samlad dokumentation av hur och varför tolkningen görs.
 • Skapar en struktur som i efterhand kan anpassas eller överföras till nya krav eller andra IT-system
 • Det ger en bra kunskap om kommunens planmaterial. Exempelvis var det finns brister som kan vara nödvändiga att rätta till.

Nyttan med digitalisering av äldre detaljplaner faller ut i de olika sammanhang som detaljplaner används, exempelvis

 • när detaljplaneinformationen är nödvändig för beslutsfattande
 • när fastighetsägare och intressenter behöver få information om vad planen reglerar
 • i samband med att förändringar diskuteras
 • när byggnader eller fastigheter ska byta ägare.

Ett digitaliserat planmaterial ger beslutsfattarna en bättre överblick av hur situationen ser ut och det skapar möjlighet att effektivisera insamling av data och redovisning av statistik.

Du hittar mer vägledning om digitalisering av äldre planer på PBL Kunskapsbanken i "Relaterad information".

Inom ramen för Smart Built Environment har det drivits ett projekt, DigSam, där en aktivitet har varit att ta fram en handbok om digitalisering av detaljplaner för kommuner. Handboken sammanställer erfarenheter, konkreta tips och råd från olika kommuner i arbetet med att digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner enligt gällande standard. Läs mer om DigSams handbok under "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej