Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grafiskt material för process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning

Granskad:

På den här sidan kan du hitta och ladda ner de illustrationer för process för översiktsplanering  som används i Boverkets information. Du kan använda materialet för att illustrera information om hur man arbetar med processen för översiktsplanering och vad som omfattas.

Grafiskt material att använda i informationssyfte

Boverket har tagit fram informationsmaterial som ska öka kunskapen och förståelsen för process för översiktsplanering och strategisk miljöbedömning. Samhällsutvecklingen och nya kunskaper ger successivt nya förutsättningar för kommunens planering och innebär att översiktsplanen fortlöpande behöver ses över. Förutom processen att ta fram eller ändra översiktsplanen ingår att genomföra och följa upp översiktsplanen i den kontinuerliga översiktsplaneringen. Integrerat i den finns den strategiska miljöbedömningen. Som en del av informationsinsatsen har Boverket tagit fram illustrationer som är fria att använda i informationssyfte – använd dem i presentationer, på webben eller tryck dem i informationsmaterial.

Bildrättigheter – Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 4.0 Internationell (CC BY-NC-ND 4.0)

Du har tillstånd att dela, kopiera och vidaredistribuera materialet oavsett medium eller format. Licensgivaren kan inte återkalla dessa friheter så länge du följer licensvillkoren:

Erkännande

När du publicerar bilderna måste du ge ett korrekt erkännande till upphovsmannen, tillexempel "bild: Boverket. Du måste också ange hyperlänken till licensen CC BY-NC-ND 4.0, se länk i "Relaterad information".

Du behöver göra så i enlighet med god sed, och inte på ett sätt som ger en bild av att licensgivaren stödjer dig eller ditt användande eller utför publicering på uppdrag av utgivaren.

Icke kommersiell

Du får inte använda materialet för kommersiella ändamål.

Inga bearbetningar

Om du remixar, transformerar, eller bygger vidare på materialet, får du inte distribuera det modifierade materialet.

Inga ytterligare begränsningar

Du får inte tillämpa lagliga begränsningar eller teknologiska metoder som juridiskt begränsar andra från att gör något som licensen tillåter.

Illustrationerna och manualen för användning går att ladda ner i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen