Avslutad marknadskontroll

Här hittar du information om avslutade proaktiva marknadskontroller som Boverket har genomfört inom ramen för sin verksamhet som marknadskontrollmyndighet för bygg- och anläggningsprodukter, hissar och linbaneanläggningar.

Bygg- och anläggningsprodukter

Inom området bygg- och anläggningsprodukter har Boverket genomfört proaktiva marknadskontroller sedan 2008. Ett proaktivt marknadskontrollprojekt avslutas genom en slutrapport eller ett beslut. Boverket publicerar här kort information om varje avslutat projekt, och de relaterade besluten eller slutrapporterna finns bland länkarna i "Relaterad information" på respektive sida.

Marknadskontroll av hissar och linbaneanläggningar beskrivs under sidorna för "Motordrivna anordningar".

Rapportering av resultat

Slutrapporten sammanfattar Boverkets generella observationer och innehåller inga namn på företag eller produkter. Eventuella avvikelser gällande produkter eller företag som kontrollerats har åtgärdats innan projektet avslutats.

Boverkets marknadskontroll publicerar inte listor över specifika produkter som omfattats av myndighetens kontroller. Marknadskontroll inom byggproduktområdet handlar huvudsakligen om kontroll av att produktdokumentationen är korrekt. I vissa fall provas produkter i syfte att ta reda på om tillverkarens redovisning av produktegenskaper stämmer med verkligheten.

Boverket publicerar generellt sett inte beslut avseende avslutade ärenden även om dessa inte täcks av sekretess. Endast beslut som handlar om farliga produkter publiceras.

Senaste avslutade projekt

Undertak 2018-2019

Färgglatt undertak

Boverket har genomfört marknadskontroll av undertak som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 13964:2014. Marknadskontrollen har genomförts som dokumentationskontroll.

Brandvarnare 2013-2019

Boverket har genomfört marknadskontroll av brandvarnare som omfattas av den harmoniserade standarden SS-EN 14604:2005. Marknadskontrollen av brandvarnare ingick i ett gemensamt europeiskt projekt där bland annat Norge och Danmark deltog.

Väg- och broräcken 2017-2018

Bild på vägräcke, Boverket

Boverket har genomfört marknadskontroll av väg- och broräcken som omfattas av SS-EN 1317-5:2007+A1:2012. Marknadskontrollen av väg- och broräcken ingick i ett gemensamt europeiskt projekt med bland andra Belgien, Norge och Lettland.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej