Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Boverkets organisation

Granskad:

Vi beskriver hur vi är organiserade och presenterar våra tre avdelningar liksom Boverkets insynsråd.

Organisationsschema hittar du under "Relaterad information".

Generaldirektör och ledningsfunktion

Här presenteras Boverkets generaldirektör och ledningsfunktion.

Internrevisionschef

Här presenteras vilket uppdrag internrevisionschefen har.

Avdelningar

Här presenteras Boverkets avdelningar och avdelningschefer. Boverkets tre avdelningar är verksamhetsavdelning 1, verksamhetsavdelning 2 och avdelningen för verksamhetsstöd.

Insynsråd

Här presenteras vilka ledamöter som ingår i Boverkets insynsråd. Insynsrådet ska utöva insyn och ge generaldirektören råd.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen