På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Trollhättans Stad

Granskad:

Trollhättans Stad, med 59 058 invånare (2019-12-31), ligger i Västergötland och tillhör Västra Götalands län. Befolkningen ökade med 330 invånare under år 2019. Trollhättan uppgav i Boverkets bostadsmarknadsenkät 2020 att de har underskott på bostäder i kommunen.

Syftet med Trollhättans riktlinjer för bostadsförsörjningen 2016-2020 är att beskriva behov och efterfrågan på bostäder i kommunen och att belysa vilka utmaningar kommunen står inför när det gäller planering och bostadsförsörjning samt hur kommunen hanterar dessa utmaningar.

Dokumentet inleds med en genomgång av de styrande dokument som kommunen har att förhålla sig till när det gäller bostadsförsörjningen. Därigenom kopplas arbetet med bostadsförsörjningen till det övriga strategiska arbetet i kommunen och till mål och program på regional och nationell nivå.

Sedan redovisas ett relativt omfattande underlag i form av analyser av hur befolkningsutveckling och utvecklingen på arbetsmarknaden och bostadsmarknaden har förändrat förutsättningarna för bostadsförsörjningen. Ett särskilt avsnitt ägnas åt särskilda grupper bostadsbehov. Även bostadsbestånd och -byggande samt planberedskap analyseras. Baserat på denna analys beskrivs bostadspolitiska mål och riktlinjer och hur kommunen med olika medel arbetar mot dessa.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen