Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Översyn av byggproduktförordningen

Granskad:

Boverket har sammanställt information om kommande regeländringar som kommer att påverka tillhandahållandet av byggprodukter på den inre unionsmarknaden.

Översyn av byggproduktförordningen

EU-kommissionen presenterade den 30 mars 2022 ett förslag till en förnyad byggproduktförordning. Se länk i relaterad information.

Förslaget har varit föremål för förhandlingar i Europeiska unionens råd. Den 30 juni antog rådet en förhandlingsposition, som tillsammans med kommissionen och Europaparlamentets förslag ligger till grund för de vidare trilogförhandlingar som pågår.

En trilogförhandling består av rundabordssamtal mellan å ena sidan EU:s lagstiftande organ, det vill säga Europaparlamentet och rådet, och å andra sidan kommissionen som företräder lagförslaget.

  • Kommissionen – tjänstemännen – presenterade ett förslag i mars 2022.
  • Rådet – medlemsstaterna – presenterade sin version av kommissionens förslag i juni 2023.
  • Parlamentet – politikerna – presenterade sin version av kommissionens förslag i juli 2023. 

Alla tre förslagen ligger nu på förhandlingsbordet och jämförs med varandra för att se vilken version som är ”bäst” i varje enskild del.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen