På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Marknadskontroll av byggprodukter

Boverket ansvarar för att kontrollera byggprodukter på den svenska marknaden. Vi gör planerade kontroller för en produktgrupp i taget. Vi utreder också anmälningar av produkter. Nedan finns information om hur kontrollen går till.

Boverket gör planerade kontroller för en produktgrupp i taget. Information om pågående och avslutade marknadskontrollprojekt finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverket utreder också anmälningar av produkter. Information om hur man gör en anmälan finns bland länkarna i "Relaterad information".

Boverkets marknadskontroll av byggprodukter ska hjälpa företagen att följa reglerna. Vi kontrollerar ofta både produktens prestanda och dokumenten om den. De brister vi hittar kan vara att produkten inte har deklarerad prestanda, vilket kan vara av varierande allvarlighetsgrad vid avsedd användning av produkten, eller formaliabrister i dokumenten. Om vi hittar brister, ska företaget avhjälpa felen, och om bristerna är allvarliga kan de leda till förbud mot försäljning av produkten.

Marknadskontrollen genomförs delvis med hjälp av konsulter. Offentligt upphandlade ackrediterade provningslaboratorier utför provningar eller annan slags bedömning enligt den aktuella standarden. Det är dock alltid Boverket som utför all planering, styrning och myndighetsutövning vid eventuella avvikelser från produktlagstiftningen.

Boverket kontrollerar bara produkter som finns på marknaden till försäljning. Vår kontroll ersätter alltså inte den kontroll som tillverkare och tredjepartsorgan ska utföra under tillverkningen av byggprodukterna.

Marknadskontrollplan

Boverket kontrollerar produkter och produktgrupper enligt en plan.

I marknadskontrollplanen anger vi vilka produktgrupper som är aktuella för kommande proaktiva marknadskontrollprojekt. Planen är offentlig och de aktuella planerna finns under "Pågående marknadskontroll". Planen sträcker sig över ett år och valet av vilka produktgrupper som ingår beror på flera saker. Några av dessa är:

  • produktgrupper från föregående marknadskontrollplan som inte hanns med,
  • information från marknadskontrollmyndigheter i andra länder,
  • anmälningar och tips från omvärlden.

Platser och aktörer

Boverket kan besöka kontor, fabriker och butiker för att utöva marknadskontroll. Olika aktörer har olika roller och har därför olika krav på vad de ska göra och vilken dokumentation de ska kunna visa upp vid vår kontroll. En tillverkare ska till exempel ha betydligt mer dokumentation än vad en distributör behöver ha.

Produkten och dess dokumentation får inte försämras när produkten byter händer. Det är därför Boverket kontrollerar samma saker hos olika aktörer. Det gäller såväl dokumentationskontroll som provtagningar och annan kontroll av deklarerad prestanda hos produkter av ett visst slag som finns i olika led i försäljningskedjan.

Myndighetssamverkan

Boverket samarbetar med andra svenska myndigheter, men också med marknadskontrollmyndigheter i andra länder.

Så går kontrollen till

Betalningsskyldighet för provningskostnader

Provning av byggprodukter i marknadskontrollen syftar till att säkerställa att den faktiska prestandan hos byggprodukten överensstämmer med den prestanda som deklarerats i prestandadeklarationen och CE-märkningen.

När Boverket utför provning kan den ekonomiska aktören i vissa fall bli skyldig att ersätta Boverket för provningskostnaderna. Om produkten vid provningen visar sig inte uppnår angivna prestanda, ska den ekonomiska aktören efter beslut från Boverket ersätta kostnaderna för provningen.

Boverkets allmänna råd (2016:16) om ersättning för provningskostnader vid marknadskontroll av byggprodukter, EMK, se "Relaterad information", tydliggör när och för vilka kostnader ersättningsskyldighet uppstår vid Boverkets provning.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej