Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Lagar, andra regler och politiska mål

Granskad:

Det finns flera olika lagstiftningar som påverkar planering, utformning och förvaltning av förskolans och skolans inom- och utomhusmiljöer. I menyn har vi samlat de regleringar som bedöms som mest centrala i sammanhanget liksom de nationella mål som har särskild relevans för barns och ungas fysiska skolmiljöer.

Illustration: Angelica Åkerman/Boverket

Det är riksdagen som beslutar om lagar och regeringen som beslutar om förordningar.

Myndigheter, som exempelvis Boverket, skriver föreskrifter som preciserar lagar och förordningar. Föreskrifter är, precis som lag och förordning, bindande regler som ska följas.

Myndigheter kan också ge ut allmänna råd. Ett allmänt råd anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla en bestämmelse i lag, förordning eller föreskrift.

Riksdagen har beslutat om flera nationella mål som har betydelse för förskolans och skolans fysiska miljöer och gestaltning. Det handlar bland annat om mål för arkitektur, form och design, miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö och mål för funktionshinder- respektive folkhälsopolitiken.

Läs mer på sidan ”Regelhierarki från lag till allmänt råd”. Länk finns i ”Relaterad information”. 

Läs mer på sidan ”Nationella mål”, som du hittar i menyn.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen