Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Uppdrag att inrätta ett informationscentrum för hållbart byggande

Granskad:

Boverket har ett regeringsuppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) med fokus på energieffektiviserande renovering. Det digitala centrumet ska vara till nytta för alla som vill renovera och energieffektivisera hållbart och klimatsmart. Det digitala centrumet, Energiguiden - för hållbar renovering, publicerades på Boverkets webbplats sommaren 2023.

Minskad miljöpåverkan

Bygg- och fastighetssektorn står för en betydande miljöpåverkan i Sverige, upp till 35 % enligt Boverkets miljöindikatorer. Dessutom bidrar byggande och renovering till utsläpp utomlands genom import av byggprodukter. Boverket ska genom informationscentrumet bidra till minskad miljöpåverkan genom att informera om hållbart byggande, bland annat genom ökad energieffektivisering, hållbara material och återanvändning. Centrumet ska också samla in och sprida resultat och kunskap från forskning och andra relevanta projekt.

Om uppdraget

Boverket har ett regeringsuppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande med fokus på energieffektiviserande renovering. Syftet är att främja en ökad energieffektivisering vid renovering och förvaltning av det befintliga byggnadsbeståndet, men samtidigt ska även flera andra hållbarhetsaspekter beaktas i den information som sprids, så som klimat- och miljöpåverkan, cirkulär ekonomi, klimatanpassning, varsamhetskrav gällande arkitektoniska och kulturella värden och inomhusmiljö.

Informationen ska vara lättillgänglig och kvalitetssäkrad samt målgruppsanpassad och särskilt riktas till olika typer av fastighetsägare, så som mindre och större företag, enskilda personer och offentliga aktörer. Informationen ska anpassas efter olika byggnadskategorier.

Energiguiden - för hållbar renovering

I arbetet med uppdraget har Boverket tagit fram Energiguiden – för hållbar renovering. Här finns information och stöd för att underlätta hållbara val för att sänka energianvändningen i sitt hus. Genom att göra medvetna val kan din ändring förutom att spara energi även förbättra inomhusmiljön, bidra till en god ekonomi, bevara kulturvärden och minska klimat- och miljöpåverkan. Samtidigt som du undviker oönskade konsekvenser som fel, brister och skador i ditt hus.

Informationen i guiden vänder sig i nuläget i första hand till småhusägare. Planen är att komplettera guiden med information riktad till ägare av flerbostadshus under våren 2024.

Energiguiden - för hållbar renovering

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen