Bostadsanpassningsbidrag

Du har kommit till en lättläst sida.

Du som har funktionsnedsättning
kan få bostadsanpassningsbidrag från din kommun.
Du kan få bidraget för anpassningar
som behövs för att bostaden ska fungera bra för dig,
till exempel ta bort trösklar,
byta badkaret mot en dusch
eller ordna en ramp vid entrén.

Du kan läsa om
Återställningsbidrag
Kreditgarantier
Kommunal hyresgaranti
Bidrag till ungdomsverksamhet
Stöd till kulturlokaler
Investeringsbidrag

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej