Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Bostadsanpassningsbidrag

Granskad:

Du har kommit till en lättläst sida.
Den handlar om bidrag för att anpassa din bostad. 

Om bidraget

Du som har en funktionsnedsättning
kan få bidrag för bostadsanpassning från din kommun.
Du kan få bidraget för att anpassa din bostad
så att den fungerar bra för dig, till exempel

  • ta bort trösklar
  • byta badkaret mot en dusch
  • ordna en ramp vid entrén
  • göra en dörröppning större
  • installera spisvakt
  • installera automatiska dörröppnare eller specialhiss.

Vad du kan få bidrag för beror på din funktionsnedsättning.

Sök bidraget hos din kommun

Det är du som har funktionsnedsättningen
som ska söka bidraget.
Kontakta din kommun för att söka bidraget
eller för att få mer information
om vilka villkor du ska uppfylla.
Du ska helst söka bidraget
innan du ändrar något i din bostad.

Några villkor för bidraget

Det här är några av villkoren som du ska uppfylla
för att få bostadsanpassningsbidraget.

De anpassningar i bostaden som du söker bidrag för
måste vara nödvändiga för att bostaden ska fungera bra
för dig som har en funktionsnedsättning.

Du kan få bidrag för din permanenta bostad
men till exempel inte för en sommarstuga.
Men du kan också få bidrag för en bostad där du bor ibland,
till exempel hos en förälder eller ett barn
som tar hand om dig regelbundet.

Du får bara bidrag för att anpassa eller komplettera
så kallade fasta funktioner i din bostad,
till exempel att  göra en dörröppning större,
montera ett stödhandtag
eller installera köksinredning som går att höja och sänka.

Du får inte bidrag för till exempel möbler eller vanliga lampor.
Du får inte heller bidrag om du istället kan få hjälp
av ett hjälpmedel från landstinget eller kommunen.

Om du äger eller hyr din bostad tillsammans med någon
måste den personen godkänna att du söker bidraget.
Din hyresvärd eller bostadsrättsförening behöver
också godkänna att du söker bidraget.

Återställningsbidrag

Om en hyresgäst fått bostadsanpassningsbidrag
och haft anordningar i lägenheten
som hyresvärden vill ta bort
när hyresgästen flyttar kan
hyresvärden söka återställningsbidrag
hos kommunen.

Även bostadsrättsföreningar kan få återställningsbidrag.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen