Hyresvärdens ansvar

Denna information vänder sig till dig som äger ett flerfamiljshus, det vill säga ett hus med fler än två lägenheter. Du är ansvarig för att mäta och eventuellt sanera radon.

Riktvärdet för radon i inomhusluften är 200 Bq/m3. Är radonhalten högre är den en olägenhet för människors hälsa. Du är som hyresvärd ansvarig för att bostäderna på din fastighet inte överstiger riktvärdet för radon i inomhusluften, enligt 9 kap. 9 § miljöbalken. Du ska se till att radonhalterna är mätta och även stå för mätningar och eventuell radonsanering. Hyresvärdar kan inte få bidrag för att sanera radon.

Kommunen kan ställa krav

Den kommunala nämnden för miljö- och hälsoskydd eller motsvarande har ett tillsynsansvar för att du som hyresvärd följer bestämmelserna i miljöbalken.

Kommunen kan därmed kräva att du undersöker och eventuellt åtgärdar radonhalten i de byggnader du äger.

Vem gör vad?

Boverket

Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnation eller ändring av en byggnad som är 200 Becquerel per kubikmeter inomhusluft. Detta finns beskrivet i Boverkets byggregler, BBR.

Under "Relaterad information" finns en länk till vår författningssamling. Där du kan söka information om radon.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ger ut allmänna råd för radonhalten i inomhusluften i befintliga bostäder och vägleder kommunerna i radonfrågor. 2014 flyttades ansvaret över från Socialstyrelsen till Folkhälsomyndigheten.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Kommunen

Kommunen har tillsynsansvar enligt miljöbalken. I kommunens ansvar ingår att ta reda på om det finns olägenheter för människors hälsa i byggnader, exempelvis bostäder. Det innebär att kommunen kan kräva att du som hyresvärd undersöker och åtgärdar radonhalten i din byggnad.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej