Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Barn och ungas utemiljöer

Granskad:

Bra utemiljöer är miljöer där lusten, spänningen och nyfikenheten får spelrum, miljöer som stimulerar till nya utmaningar, lockar till lek och fysisk aktivitet. Miljöer som också tillåter barn och unga att skapa och utforma platser och aktiviteter på egna villkor. I plan- och bygglagen är det lagtekniska begreppet för bra utemiljöer för barn och unga tillräckligt stor friyta för lek och utevistelse. I detalj planeringen kan förutsättningar för att säkra tillräckliga friytor vid bostäder, skola, fritidshem och förskola skapas. Denna vägledning har dock fokus på friytorna vid skola och förskola.

Barn och unga utgör en femtedel av Sveriges befolkning. Enligt FN:s konvention om barns rättigheter har alla barn under arton år rätt till en god uppväxtmiljö. Det finns forskning som visar att den fysiska omgivningen har stor betydelse för barns utveckling och hur miljön på flera sätt kan främja barns och ungas hälsa, utveckling och lärande. Därför är det viktigt att utveckla bra utemiljöer som bidrar till ökat välmående hos barn och unga.

I den här temadelen finns vägledning om hur man i detaljplaneringen kan tillgodose barns behov av friytor för lek och utevistelse och hantera utemiljöer vid skola, förskola och fritidshem.

Dessa texter om barns och ungas utemiljö är framtagna i samband med Boverkets allmänna råd gällande friyta för lek och utevistelse vid förskola, skola, fritidshem och liknande verksamhet (BFS 2015:1 FRI). Texterna bygger på Boverkets vägledning Gör plats för barn och unga! En vägledning för planering, utformning och förvaltning av skolans och förskolans utemiljö. Länk till hela vägledningen samt allmänna råd hittar du under "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen