På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Grundläggande information om ändringen i PBF för tillfälliga anläggningsboenden

Granskad: 

För att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden ändrades plan- och byggförordningen (2011:338), PBF, år 2016.

De ändrade kraven i PBF syftar till att underlätta etableringen av tillfälliga anläggningsboenden för asylsökande. Med ett tillfälligt anläggningsboende avses en byggnad eller en del av en byggnad som under en begränsad tid används som en sådan förläggning som avses i 2 § första stycket lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m fl. Ändringarna berör både utformningskrav och tekniska egenskapskrav. Reglerna gäller nybyggnad, ombyggnad eller annan ändring än ombyggnad. Observera att de ändrade reglerna inte gäller för boenden för ensamkommande barn som kommunen ansvarar för.

Film om regelförändringarna

Boverkets rättschef Yvonne Svensson berättar i filmen om de regelförändringar gällande tillfälliga anläggningsboende som skedde 1 januari 2016 samt om Boverkets fortsatta arbete kring frågan om flyktingsituationen.

Vad avses med begränsad tid?

Med begränsad tid avses längst den tid för vilken ett tidsbegränsat bygglov kan lämnas, det vill säga högst tio år. För anläggningsboenden som inte avses användas under en begränsad tidsperiod gäller ordinarie regler.
De ändrade bestämmelserna är dock inte kopplade till endast tidsbegränsade bygglov, anläggningsboendena kan även komma till stånd med stöd av permanent bygglov eller utan lovplikt.

Anpassningar och avsteg är obligatoriska

Kraven ska anpassas när det är fråga om tillfälligt anläggningsboende. Det finns ingen möjlighet för byggnadsnämnden att kräva att ordinarie krav ska uppfyllas om förutsättningarna för anpassning är uppfyllda. En byggherre kan dock själv välja att bygga med ordinarie kravnivå.

Boverkets föreskrift och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden, ATA

Boverkets regler gäller från den 1 juli 2016. Reglerna anger vilka anpassningar och avsteg som är möjliga att göra samt även i vilka fall anpassningar och avsteg inte får göras. Reglerna hindrar inte byggherren att göra andra anpassningar och avsteg än de som ges exempel på i föreskrifterna eller de allmänna råden. Det är byggherren som ansvarar för att uppfylla de ändrade reglerna i PBF med tillhörande tillämpningsregler. Byggnadsnämnden har sedan att avgöra att det skett på ett riktigt sätt i det enskilda fallet. Ta del av ATA- BFS 2016:5 under rubriken "På Boverket" under relaterad information.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen