På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Vart är vi på väg? Boverkets målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess

Granskad:

Boverket har tagit fram en målbild för en digital samhällsbyggnadsprocess och beskrivit förutsättningar för en fortsatt digital utveckling. Rapporten beskriver också värdet av öppen och enhetlig samhällsbyggnadsdata.

Boverket har sett ett behov av att öka förståelsen för hur den allmänna digitaliseringstrenden tillsammans med internationella och nationella strategier och regler skapar förutsättningar för utveckling av en digital samhällsbyggnadsprocess i Sverige.

Boverket har därför tagit fram en rapport med syfte att ge alla som har ett ansvar och intresse inom samhällsbyggnadsområdet en uppfattning om hur Boverket, som ansvarig myndighet för planering, byggande och boende, ser på förutsättningarna för en digital utveckling inom sitt ansvarsområde. Rapporten beskriver också värdet av en enhetlig hantering av samhällsbyggnadsdata.

I rapporten uttrycks att flera av förutsättningarna för digitalisering av samhällsbyggnadssektorn är generella för hela offentliga sektorn och därför måste lösas av regeringen och de myndigheter som ansvarar för den allmänna digitaliseringsutvecklingen inom förvaltningsjuridiken.

Boverket anser att regelutvecklingen behöver drivas samlat och fokusera på de regler som anger de generella principer som ska gälla för en digital offentlig förvaltning. Det behövs också en reglering som i grunden hanterar tillgängligheten till öppna data.

Boverket anser att rollerna, ansvarsfördelningen och mandaten för att forma den digitala samhällsbyggnadsprocessen måste vara tydliga. Arbetstakten behöver också öka.

Rapporten lyfter även att digitalisering inte enbart kan ses som en kostnad för samhället. De kostnadsanalyser Boverket tagit del av, såväl lokala, nationella som internationella, pekar på att digitalisering och tillgängliggörande och tillhandahållande av data med självklarhet ska ses som en investering, som på kort sikt ger en utdelning som vida överstiger investerat kapital.

Rapporten avslutas med en listning av de aktiviteter som Boverket anser är nödvändiga för att uppnå en obruten digital samhällsbyggnadsprocess. Listan är varken komplett eller exakt utan ska ses mer som ett extrakt ur rapporten för vidare dialog om vägen framåt.

Ta del av rapporten "Vart är vi på väg? Boverkets målbild om en digital samhällsbyggnadsprocess"  i sin helhet under ”Relaterad information”.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen