På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella uppdrag

Granskad:

Information om pågående arbete kopplat till byggande. Här presenteras också ett urval av avslutade uppdrag.

Minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling

En stor byggkran och ett husbygge. Foto: Andreas Blomlöf.

Boverket har fått i uppdrag att tillsammans med Upphandlingsmyndigheten utveckla hållbarhetskrav för att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

Möjligheternas byggregler

Byggkran och bygge av flerbostadshus. Foto: Scandinav

Boverket har fått i uppdrag att se över Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Uppdraget ska redovisas i december 2020.

Möjligheternas regler om hissar med mera

Foto på knappar i hiss.

Boverkets regler om motordrivna anordningar behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Ombyggnadsbegreppet i PBL

Byggarbetsplats med byggnadsställningar inklädda med väderskydd och byggkranar.

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att utreda om och på vilket sätt regleringen av ombyggnad kan förtydligas i plan- och bygglagen (PBL).

God inomhusmiljö

Familj som äter

Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö.

Kartläggning av byggskador

Fönsterbyte. Foto: Franz Feldmanis

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga byggskador, inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, vid ny- och ombyggnation.

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Tak under uppbyggnad.

Boverket har fått i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Informationscentrum för hållbart byggande

Gröna väggar på byggnad. Foto: Hans Ekestang

Svensk Byggtjänst AB driver Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) på uppdrag av Boverket sedan 1 januari 2018.

Boverkets byggråd

Byggarbetsplats. Foto: Peter Kroon

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte och att hålla aktörerna inom byggområdet uppdaterade.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen