Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Aktuella uppdrag

Granskad:

Information om pågående arbete kopplat till byggande. Här presenteras också ett urval av avslutade uppdrag.

Uppdrag att utreda och vid behov genomföra ändringar i regelverket för energideklarationer

Termostat

Boverket har regeringens uppdrag att utreda ändringar som kan krävas för att anpassa det svenska energiklassningssystemet inför det kommande genomförandet av det omarbetade direktivet 2010/31/EU om byggnaders energiprestanda.

Uppdrag att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder

Två tjejer håller om varandra i ett bostadsområde.

Boverket utreder möjligheterna att minska kostnaderna vid byggandet av studentbostäder och möjliggöra ett ökat och mer differentierat utbud av sådana bostäder genom att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder.

Föreskrift för certifiering av byggprojekteringsföretag

En person sitter vid en dator och skriver anteckningar på papper

Boverket arbetar med att ta fram en föreskrift gällande certifiering av byggprojekteringsföretag.

Om Möjligheternas byggregler

Byggkran och bygge av flerbostadshus. Foto: Scandinav

Boverket har fått i uppdrag att se över Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS).

Möjligheternas regler om hissar med mera

Foto på knappar i hiss.

Boverkets regler om motordrivna anordningar behöver moderniseras och förenklas, för att kunna bidra till ett snabbare och mer kostnadseffektivt byggande.

Uppdrag om cirkulär ekonomi i byggsektorn

Foto på staplar av tegel.

Boverket har ett regeringsuppdrag om att utveckla arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi i byggsektorn. Syftet med uppdraget är att bidra till att uppnå Sveriges miljö- och klimatmål.

Boverkets byggråd

Byggarbetsplats. Foto: Peter Kroon

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte och att hålla aktörerna inom byggområdet uppdaterade.

Uppdrag att inrätta ett informationscentrum för hållbart byggande

Foto på renoverad gammal lada med solpaneler på taket.

Boverket har ett regeringsuppdrag att inrätta och förvalta ett informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) med fokus på energieffektiviserande renovering. Det digitala centrumet ska vara till nytta för alla som vill renovera och energieffektivisera hållbart och klimatsmart.

Avslutade uppdrag

Lomma strandstad. Foto: Peter Kroon

Här hittar du information från ett urval av de större uppdrag som Boverket har avslutat.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen