Aktuella uppdrag

Information om pågående arbete kopplat till byggande. Här presenteras också ett urval av avslutade uppdrag.

Möjligheternas byggregler

Byggkran och bygge av flerbostadshus. Foto: Scandinav

Boverket har fått i uppdrag att se över Boverkets byggregler (BBR) och konstruktionsreglerna (EKS). Uppdraget ska redovisas i december 2020.

God inomhusmiljö

Familj som äter

Boverket har fått i uppdrag att under åren 2018-2021 förstärka arbetet för att nya och befintliga byggnader ska vara säkra och ha en god inomhusmiljö. Boverket ska samla in, kvalitetssäkra och sprida information om byggnaders inomhusmiljö.

Kartläggning av byggskador

Fönsterbyte. Foto: Franz Feldmanis

Boverket har fått i uppdrag att kartlägga byggskador, inklusive systematiska byggfel och betydande kvalitetsbrister, vid ny- och ombyggnation.

Regler för laddinfrastruktur

Laddstolpe på parkeringsplats. Foto: Scandinav

Boverket arbetar med att ta fram föreskrifter och allmänna råd om hur det nya egenskapskravet laddning av elfordon ska tillämpas. Reglerna beräknas träda i kraft i början av 2021.

Klimatdeklaration vid uppförande av byggnad

Tak under uppbyggnad.

Boverket har fått i uppdrag att under 2019 inleda ett förberedande arbete för att underlätta införandet av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration vid uppförande av byggnader.

Nära-nollenergibyggnader i Sverige

Nybygge. Foto: Hans Ekestang

Boverket har i uppdrag att ta fram tillämpningsföreskrifter för nära-nollenergibyggnader. Här hittar du information om föreskrifterna och tidplanen för införandet av dem.

Informationscentrum för hållbart byggande

Gröna väggar på byggnad. Foto: Hans Ekestang

Svensk Byggtjänst AB driver Informationscentrum för hållbart byggande (ICHB) på uppdrag av Boverket sedan 1 januari 2018.

Boverkets byggråd

Byggarbetsplats. Foto: Peter Kroon

Byggrådet ska fungera som ett stöd för Boverket när regler utarbetas om byggnaders grundläggande egenskaper. Syftet med rådets möten är ömsesidigt informationsutbyte och att hålla aktörerna inom byggområdet uppdaterade.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej