Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Följa utvecklingen inom arkitekturområdet och ge stöd till ArkDes

Granskad:
Ett rum med högt till tak. Bord, stolar och glasmontrar i en öppen miljö. Bilden visar på en ökad arkitektonisk kvalitet.
Boverkets uppföljning ska leda till en ökad arkitektonisk kvalitet i hela landet. Foto: Johan Dehlin

Boverket ska bevaka utvecklingen inom arkitekturområdet. En viktig del är att bistå ArkDes i deras uppföljningsansvar kring hur målet för gestaltad livsmiljö uppfylls.

Boverket ska bevaka utvecklingen inom arkitekturområdet. En viktig del är att bistå ArkDes i deras uppföljningsansvar kring hur målet för gestaltad livsmiljö uppfylls. Uppföljningen är viktig för att se om den nya politiken med tillhörande uppdrag och satsningar leder till en ökad arkitektonisk kvalitet i hela landet.

En del i arbetet är att utveckla och hitta synergier med Boverkets uppföljning av plan- och bygglagen och Miljömål. Uppföljningen och dess resultat kan bli en input i Boverkets arbete med metodutveckling och vägledning inom gestaltad livsmiljö. Uppföljningen sker bland annat via Boverkets plan- och byggenkät samt genom dialog med andra myndigheter, främst ArkDes. ArkDes årliga redovisning av uppföljningen av målet för gestaltad livsmiljö kommer även att publiceras på Boverkets webbplats.

"Temperaturmätningar" och analyser genomförs årligen i november och publiceras på Boverkets webbplats. Andra insatser kan exempelvis vara kunskapssammanställningar och löpande redovisningar.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen