Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utlysningar till forskningsprojekt om gestaltad livsmiljö

Granskad:

Här hittar du information om utlysningar till forskningsprojekt om gestaltad livsmiljö.

Open Call!

I syfte att främja praktiknära forskning inom arkitektur, form och design genomför ArkDes vartannat år utlysningen ”Open call”. ArkDes vill på så sätt främja innovativa projekt som utvecklar idéer, visioner och metoder för en bättre gestaltning av våra samhällen.

Utlysningarna syftar till att skapa ett ekonomiskt utrymme för yrkesverksamma inom gestaltningsområdet. ArkDes söker projekt som handlar om utmaningsdriven arkitektur och design, där kunskapsluckor kopplat till hållbar stadsutveckling och gestaltad livsmiljö identifieras och utforskas. Varje utlysning har specifika teman.

Utlysningen riktar sig till yrkesverksamma inom gestaltningsområdet. De som söker ska vara professionellt verksamma inom arkitektur, form och design. Internationell samverkan är möjlig, men projekten ska utgå från en svensk kontext. En viktig del av Open Call är att projekten måste omfatta samarbete mellan parter från minst två olika fält. Läs mer om de projekt som beviljades medel  genom "Open Call 2021" och "Open Call 2019" under rubriken "Relaterad information".

Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö

Utlysningen ”Gestaltad livsmiljö – arkitektur, form, design, konst och kulturarv i offentlig miljö” togs fram i samverkan mellan Boverket, ArkDes, Formas, Riksantikvarieämbetet, Statens konstråd och Formas. Syftet var att öka kunskapen om den offentliga konstens roll i samband med utformning och förvaltning av våra gestaltade livsmiljöer.

Utlysningen avgränsades till det offentliga rummets utformning och konstens betydelse för utvecklingen av ett mer socialt och hållbart samhälle. I slutet på september 2020 beviljades 38,5 miljoner till tio fyraåriga projekt. Forskningsgrupperna är brett sammansatta och representerar akademi, kommuner, myndigheter, regioner, civilsamhälle och näringsliv.

Forskningen fick stöd för att lyfta de konstnärliga perspektiven och den offentliga konstens roll i förhållande till arkitektur, form, design och kulturmiljö i utformningen av hållbara gestaltade livsmiljöer.

Formas ansvarar för utlysningens genomförande som sker inom det Nationella programmet för hållbart samhällsbyggande och relaterar främst till programmets tema: Hållbara boende- och vistelsemiljöer.

Läs mer om Formas utlysningar och ta del av information om de tio fyraåriga projekten under rubrik "Relaterad information". 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen