På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Förordning (2011:1160) om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Granskad:

Förordningen om regionala bostadsmarknadsanalyser och kommunernas bostadsförsörjningsansvar innehåller bestämmelser om länsstyrelsernas regionala bostadsmarknadsanalyser och innehåller också bestämmelser som kompletterar bostadsförsörjningslagen.

Enligt förordningen ska länsstyrelsen årligen ta fram en skriftlig rapport som innehåller en analys av bostadsmarknaden i länet samt en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven i bostadsförsörjningslagen. Rapporten ska även innehålla en redovisning av hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunerna, mellan enskilda kommuner och regionalt. Rapporten ska lämnas till Boverket senast 15 juni varje år.

Boverket ska enligt denna förordning stödja länsstyrelserna i deras arbete med de regionala bostadsmarknadsanalyserna. Boverket har även en stödjande roll när det gäller länsstyrelsens ansvar att ge kommunerna råd, information och underlag i samband med bostadsförsörjningsplaneringen.

Boverket ska årligen lämna en rapport till regeringen som innehåller en sammanfattning och analys av länsstyrelsernas bostadsmarknadsanalyser. 

1 §
  I denna förordning finns bestämmelser om regionala bostadsmarknadsanalyser och bestämmelser som kompletterar lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

2 §
  Länsstyrelsen ska i en skriftlig rapport analysera bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional bostadsmarknadsanalys ska rapporten innehålla en redovisning av
   - hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen
(2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,
   - hur länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och
   - hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt.

Rapporten ska lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. Förordning (2013:868).

3 §
  Boverket ska stödja länsstyrelserna i deras arbete med att
   - analysera bostadsmarknaderna, och
   - lämna råd, information och underlag till kommunerna för deras planering av bostadsförsörjningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen