På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas verktyg i bostadsförsörjningen

Granskad:

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden.

Alla kommuner, inte enbart kommuner med en ökande befolkning, behöver ha en strategi för hur boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen.

Kommunernas verktyg i bostadsförsörjningen är framförallt:

  • riktlinjer för bostadsförsörjningen
  • kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markpolitik
  • allmännyttiga bostadsföretag.

Det är bara ett fåtal kommuner som har en kommunal bostadsförmedling, men det finns andra sätt att ge service till de bostadssökande och många kommuner kan också bevilja förtur till bostad för vissa grupper. En kommun kan också under vissa förutsättningar erbjuda hyresgarantier för att underlätta för hushåll som inte har fast anställning eller som saknar referenser från tidigare boende.

Det är angeläget med en väl fungerande samverkan mellan berörda förvaltningar i planeringen för bostadsförsörjningen. Ibland kan det också behövas en samverkan med andra kommuner i regionen.

Bostadsmarknadsenkäten är en viktig informationskälla för Boverket när vi följer hur och på vilka sätt kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen