På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag förstår-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Från den 12 maj 2021 fungerar inte vår webbplats med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas verktyg i bostadsförsörjningen

Granskad:

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden.

Alla kommuner – inte enbart kommuner med en ökande befolkning – behöver ha en strategi för hur bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. Till de verktyg som kommunernas kan använda i sin bostadsförsörjning hör:

  • riktlinjer för bostadsförsörjningen
  • kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markpolitik
  • allmännyttiga bostadsföretag.

Kommunerna kan också erbjuda service till bostadssökande på olika sätt, som att underlätta bostadssökandet genom att erbjuda en kommunal bostadsförmedling eller att lista hyresvärdar på sin hemsida. Många kommuner erbjuder förtur i bostadskön för den som fått ett arbete i kommunen och som bor utom pendlingsavstånd. Förtur kan också beviljas den som av olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Kommunerna kan också, under vissa förutsättningar, erbjuda hyresgarantier för att underlätta för hushåll som inte har fast anställning eller som saknar referenser från tidigare boende. Det är angeläget med en väl fungerande samverkan mellan berörda förvaltningar i planeringen för bostadsförsörjningen. Ibland kan det också behövas en samverkan med andra kommuner i regionen.

Bostadsmarknadsenkäten är en viktig informationskälla för Boverket när vi följer hur och på vilka sätt kommunerna arbetar med bostadsförsörjningen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen