Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Kommunernas verktyg i bostadsförsörjningen

Granskad:

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa vilka mål kommunen har för både det befintliga bostadsbeståndet och planerade nybygge.

Alla kommuner behöver strategi för att utveckla bostadsbeståndet

Alla kommuner behöver ha en strategi för hur bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen. Det gäller alltså inte enbart kommuner med en ökande befolkning, utan samtliga. Till de verktyg som kommunernas kan använda i sin bostadsförsörjning hör:

  • riktlinjer för bostadsförsörjningen
  • kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markpolitik
  • allmännyttiga bostadsföretag.

Olika typer av service till bostadssökande

Kommunerna kan också erbjuda service till bostadssökande på olika sätt. Man kan till exempel underlätta genom att erbjuda en kommunal bostadsförmedling eller att lista hyresvärdar på kommunens webbplats. Många kommuner erbjuder förtur i bostadskön för den som fått ett arbete i kommunen och som bor utom pendlingsavstånd. Man kan också ge förtur till den som av olika skäl har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Under vissa förutsättningar kan kommunerna också erbjuda hyresgarantier för att underlätta för hushåll som inte har fast anställning eller som saknar referenser från tidigare hyresvärd.

Det är viktigt att samverkan fungerar bra mellan de förvaltningar som planerar för bostadsförsörjningen. Ibland kan det också behövas en samverkan med andra kommuner i regionen.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen