Kommunernas verktyg i bostadsförsörjningen

Kommunernas riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa vad kommunen vill med det befintliga bostadsbeståndet och med planerade nybyggda områden.

Alla kommuner, inte enbart kommuner med en ökande befolkning, behöver ha en strategi för hur boendet och bostadsbeståndet ska utvecklas i olika delar av kommunen.

Kommunernas verktyg i bostadsförsörjningen är framförallt:

  • riktlinjer för bostadsförsörjningen
  • kommunalt markinnehav i kombination med en aktiv markpolitik
  • allmännyttiga bostadsföretag.

Det är ytterst få kommuner som har en kommunal bostadsförmedling, men det kan finnas andra sätt att ge service till de bostadssökande och de flesta kan bevilja förtur till en bostad för vissa grupper. En kommun kan också under vissa förutsättningar erbjuda hyresgarantier för att underlätta för hushåll som inte har fast anställning eller som saknar referenser från tidigare boende.

Det är angeläget med en väl fungerande samverkan mellan berörda förvaltningar i planeringen för bostadsförsörjningen. Ibland kan det behövas en samverkan med andra kommuner i regionen.

Genom Bostadsmarknadsenkäten följer Boverket hur kommunerna arbetar med de verktyg som står till buds i bostadsförsörjningen.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej