Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tankesmedjan Movium

Granskad:

Movium är en tankesmedja som arbetar med stadsutvecklingsfrågor vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Boverket deltar i Moviums arbete genom bland annat samverkan kring barns utemiljöer och som ledamot i Moviums ledningsråd.

Movium är mötesplatsen för alla som arbetar med och ser stadens utemiljö som en viktig resurs i skapandet av attraktiva och hållbara städer. Som tankesmedja utvecklar Movium idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. Movium driver också forskningsprojekt, arrangerar kurser, ger ut publikationer och deltar i den offentliga debatten.

En viktig del av Movium är Movium Partnerskaps nätverk. Där träffas de som planerar, projekterar, anlägger, förvaltar och forskar om stadens utemiljö. Syftet är att diskutera erfarenheter, göra omvärldsanalyser och identifiera behov av att utveckla eller sammanställa kunskap. Tillsammans kartlägger de behov som genererar samfinansierade forskningsprojekt. Genom att många bidrar ges möjlighet att driva projekt som parterna var för sig inte har möjlighet till.

Boverket deltar på olika sätt i Moviums arbete genom samverkan i olika aktiviteter och som ledamot i Moviums ledningsråd. Just nu pågår aktiviteter kring barns utemiljöer och ekosystemtjänster.

Mer information

Du kan läsa mer om Moviums arbete på deras webbplats. Länk finns under ”Relaterad information”.

 

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen