Boverkets byggregler

Här hittar du vägledning om Boverkets byggregler, BBR.

Vägledningen innehåller information om regler i BBR, förklarar samband mellan reglerna och sätter in BBR i ett sammanhang med plan- och bygglagen som grund. Syftet med vägledningen är att öka förståelsen för reglerna och underlätta tillämpningen av reglerna. Flera vägledningar innehåller förtydligande illustrationer.

Vägledningen är inte heltäckande utan kommer att kompletteras med nya vägledningar framöver.

På många ställen i vägledningen kan man fälla ut de regler i BBR som vägledningen handlar om. Hela BBR hittar du under Relaterad information.

Vägledning om ombyggnad och annan ändring av byggnader hittar du här.

Se tre filmer med exempel på frågor som du får svar på i vägledningen  

Veta mer

När BBR ändras tas en konsekvensutredning fram. I konsekvensutredningen beskrivs ändringarna i reglerna, motivet till ändringarna och konsekvenserna av ändringarna. Du hittar konsekvensutredningar till BBR under rubriken "Boverkets författningssamling" i  "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej