Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

2023 års bostadsmarknadsanalyser

Granskad:

Här kan du ta del av 2023 års regionala bostadsmarknadsanalyser.

Rapporter från varje län

Länsstyrelsen tar årligen fram en skriftlig rapport med analys av bostadsmarknaden i länet. Utöver en regional analys av läget på bostadsmarknaden innehåller rapporten en redovisning av hur kommunerna och länsstyrelsen lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar.

Rapporten redovisar även hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas inom de enskilda kommunerna i länet, med andra kommuner och regionalt. Rapporten lämnas till Boverket senast den 15 juni varje år. 

Boverket sammanfattar och analyserar samtliga länsstyrelsers bostadsmarknadsanalyser i en skriftlig rapport och lämnar denna till regeringen, vilket brukar ske i slutet av varje år. 

Boverket har fått in rapporter från samtliga län. När rapporterna är granskade och tillgängliga så publicerar vi dem på denna sida. Om du letar efter en rapport som ännu inte är publicerad så kan du begära ut den via registraturen, registraturen@boverket.se.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen