På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Tillgänglighetskrav på nya hissar

De flesta nyinstallerade hissar i Sverige måste uppfylla krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Följ tillgänglighetskraven

Kraven på tillgänglighet för nya hissar finns i plan- och byggförordningen (2011:338) och i Boverkets byggregler (BFS 2011:6).

Det här gäller för dig som installatör

Installatören (tillverkaren) har inte det formella ansvaret för att en hiss uppfyller tillgänglighetskraven i EU:s hissdirektiv, såvida byggherren inte uttryckligen vid sin upphandling anger det. I Sverige är det ytterst få nyinstallerade hissar som inte behöver uppfylla tillgänglighetskraven.

Installatören har alltså möjlighet att installera en hiss i två olika utföranden och intyga att den uppfyller hissdirektivets krav:

  1. En hiss som uppfyller direktivets hälso- och säkerhetskrav, men som inte uppfyller direktivets tillgänglighetskrav.
  2. En hiss som uppfyller både direktivets hälso- och säkerhetskrav och direktivets tillgänglighetskrav.

Det här gäller för dig som byggherre

Byggherren har ansvaret, och måste vid sin upphandling tydligt ange att hissen ska uppfylla även tillgänglighetskraven (alternativ 2 ovan). Annars finns det risk att installatörens anbud och installation grundas på en hiss enligt alternativ 1. På de flesta installationsplatser uppfyller en sådan hiss inte svenska krav på tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Det här gäller för byggnadsnämnden

Kommunens byggnadsnämnd ska ta upp den här frågan och bevaka den vid sina samrådsmöten med byggherren. En möjlighet är att kräva att byggherren utser en sakkunnig till sin hjälp för att klara de olika tillgänglighetskraven på byggnaden.

Styrk tillgängligheten

Nästan hela standarden SS-EN 81-70 stödjer hissdirektivets krav om tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga.

Byggherrens upphandling underlättas av att nästan alla krav i standarden SS-EN 81-70 måste uppfyllas av installatören (i de fall byggherren väljer att hänvisa till standarden). Dock ställs man i standarden inför olika alternativ. Exempelvis finns sådana alternativ i avsnitten 5.2.1 och 5.3.1, som behandlar dörröppningens bredd och dimensioner på hisskorgens golv. Vilket alternativ man ska välja kan exempelvis bero på hissens installationsplats och vilka rullstolstyper som hissen är avsedd att transportera. Det är därför viktigt att byggherren preciserar vad som gäller för den aktuella hissinstallationen.

Det här gäller för dig som byggherre

Genom att använda standarden SS-EN 81-70 kan byggherren styrka att kraven i förordningen och byggreglerna är uppfyllda.

Det här gäller för dig som installatör

Genom att använda standarden SS-EN 81-70 kan installatören styrka att hissen uppfyller hissdirektivets (2014/33/EU) tillgänglighetskrav. Se Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar, bilaga avsnitten 1.2, 1.6.1 och 1.6.2.

Väljer installatören att följa standarden måste denne uppfylla alla krav utom de som finns i avsnitt 5.2.2 i SS-EN 81-70.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej