Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

PBL och juridisk metod

Granskad:

Ju mer du förstår om regler och var du kan hitta dem och hur du kan tolka dem, desto säkrare kan du känna dig när du tillämpar reglerna i plan- och bygglagen. I webbutbildningen får du lära dig mer om att hitta och tolka regler om planering och byggande.

Boverkets jurister Cathrine Engström och Lars Brask berättar om hur man inom PBL-området hittar regler och hur man kan hitta hjälp för att tolka reglerna. Du får en genomgång av lag, förordning, föreskrifter och allmänna råd i PBL-lagstiftningen. Om tolkning med hjälp av av andra rättskällor som förarbeten, vägledande avgöranden från högre domstolsinstanser och om den samlade vägledningen på PBL kunskapsbanken.

Föreläsningen är inspelad december 2022.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen