Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Samråd och granskning

Granskad:

Samråd och granskning handlar om att lyfta resultaten från arbetet med riskhantering i de samråd- och granskningsprocesser som finns i planläggning enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Samråd och granskning i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande

Denna sida kompletterar den grundläggande informationen om samråd och granskning i samband med riskhantering i vägledning om riskhantering i planläggning och byggande med information inriktad på planläggning intill transportleder för farligt gods.

Samråd och granskning

Håll samråd och genomför granskning i planläggning

Involvera de som transporterar farligt gods

Transportörer och verksamhetsutövare som kan vara avsändare eller mottagare av farligt gods har kunskapen om vad som transporteras, vilken väg godset transporteras och vilka eventuella brister som finns på vägarna. Dessa har därför mycket att bidra med i samråd och granskning av planförslag.

Vilka parter som är bra att involvera kan du läsa mer om på sidan kommunicera och samverka.

Kommunicera och samverka

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen