Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Rivningsavfall

Granskad:

Detta tema innehåller vägledning om rivningsavfall inom ramen för plan- och bygglagen. Läs bland annat om vilka åtaganden du som byggnadsinspektör, byggherre eller kontrollansvarig har.

Allmänt om rivningsavfall och avfallshantering

Läs om hela processen för rivningsavfall som rör åtgärder inom Plan- och bygglagen.

Byggherrar & entreprenörer

Läs om vilket ansvar du som byggherre har vid rivningsåtgärder som omfattas av krav på bygglov, rivningslov eller anmälan.

Byggnadsinspektörer

Läs om de uppgifter du som byggnadsinspektör har att hantera vid handläggning av rivningsåtgärder som omfattas av krav på bygglov, rivningslov eller anmälan.

Kontrollansvariga

Läs om vilket ansvar som vilar på dig som kontrollansvarig för sådana rivningsåtgärder som omfattas av krav på bygglov, rivningslov eller anmälan.

Frågor och svar

Läs om de vanligaste frågorna och svaren som rör rivningsavfall inom Plan- och bygglagen.

Lästips

Läs mer om rivningsavfall i andra publikationer och webbplatser.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen