Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Fuktrisker med betongplatta på mark

Granskad:

Material i anslutning till en betongplatta på mark kan drabbas av fuktskador, som kan leda till dålig inomhusmiljö som i sin tur kan leda till hälsoproblem. Problemen kan uppstå till exempel av otillräcklig uttorkning av byggfukt och fuktbelastning från ytvatten och mark. Här kan du läsa mer om hur fukt påverkar betongplattor på mark. Du får också exempel på olika fuktrisker kopplade till betongplattor på mark.

Betongplatta på mark

Illustrationen visar en schematisk sektion av en betongplatta på mark med underliggande isolering och dränering kring byggnaden. Illustration: Boverket/Altefur Development

En betongplatta på mark byggs ofta som en platsgjuten konstruktion med underliggande isolering och ett dränerande och kapillärbrytande skikt. Plattan är förstärkt där den ska fördela koncentrerade laster från väggar och pelare.

För att få bra fuktsäkerhet behöver byggfukt i betongen hanteras innan golvmaterialet monteras. Ett fuktskydd mellan betongplattan och marken motverkar fukttransport via kapillärsugning och diffusion.

Marklutning runt betongplattan är viktig för att kunna hantera ytvatten, och en korrekt anslutning mellan platta och yttervägg är viktig för att vatten från väggen inte ska kunna rinna inåt i byggnaden.

Lär dig mer om hur fukt transporteras och beter sig i luft och material i webbutbildningen ”Fukt – så funkar det”, se länk i ”Relaterad information”.

Fuktrelaterade risker

Det är viktigt att du bedömer och hanterar risken för fuktkällor och fuktrisker för en betongplatta på mark. Fukt kan tillföras betongplattan genom bland annat byggfukt, markfukt, ytvatten och städvatten. Om en betongplatta är för fuktig kan det orsaka fuktskador i material som ansluter till betongen, till exempel i golvmaterial. Det kan i sin tur leda till mikrobiologiska eller kemiska skador som kan påverka inomhusmiljön negativt.

Läs mer om hur betongplattor på mark har förändrats genom åren och hur det har påverkat risken för fuktskador i ”Fördjupning”.

Här finns mer information om några av riskerna och exempel på vad du behöver ta hänsyn till vid riskbedömningen.

Risker med fukttransport från mark

Illustration som visar en sektion av platta på mark med temperatur, ånghalt, mättnadsånghalt och relativ fuktighet.

En betongplatta på mark eller i källare kan uppfuktas genom fukttransport från marken om betongplattan eller det underliggande materialet utformas fel. Det kan i sin tur orsaka fuktskador i golvbeläggningen. Här kan du läsa mer om risker med fukttransport från mark till betongplatta.

Risker med inträngande vatten

Illustration av en skalmur med träregelvägg som visar hur vattnet ska rinna.

Vatten kan tränga in och fukta upp både yttervägg och betongplatta om det finns brister i utledningen av vatten i anslutningen mellan yttervägg och betongplatta. Här kan du läsa mer om riskerna med inträngande vatten i anslutningen mellan yttervägg och grund.

Risker med ytvatten

Illustration på platta på mark där det framgår att vatten rinner in genom kantbalksisolering in till betongen.

Om regn- och ytvatten inte avleds från grunden kan det orsaka fuktskador. Här kan du läsa mer om riskerna med ytvatten.

Risker med otillräcklig uttorkning

Illustration av ett golv med uppskuren plastmatta där det framgår att limmet är fuktskadat.

Om betong inte torkar ut tillräckligt före golvläggning kan det uppstå fuktskador under golven, i golvmaterialet eller i limmet. Detta kan i sin tur orsaka dålig lukt som påverkar inomhusmiljön negativt. Här kan du läsa mer om riskerna med otillräcklig uttorkning av betong.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen