Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Olika grupper av ekosystemtjänster

Granskad:

Internationellt och nationellt är ekosystemtjänsterna definierade och indelade i fyra olika typer utifrån vilken funktion de har. Dessa typer kallas försörjande, reglerande, kulturella och stödjande ekosystemtjänster. Här ger vi en kort presentation av vilka ekosystemtjänster som finns och vilken betydelse de har för den byggda miljön. På undersidorna till den här sidan presenteras de olika ekosystemtjänsterna under respektive kategori.

Fem ikoner som illustrerar stödjande ekosystemtjänster.
De stödjande tjänsterna utgörs av ekosystemens grundläggande funktioner, såsom biologisk mångfald, ekologiskt samspel, naturliga kretslopp och jordmånsbildning. De är nödvändiga förutsättningar för att de övriga ekosystemtjänsterna ska kunna fungera. Illustration: Boverket

 

Åtta ikoner som illustrerar reglerande ekosystemtjänster.
De reglerande tjänsterna handlar om ekosystemens förmåga till luftrening, pollinering, förbättring av lokalklimat och skydd mot extremväder. De bidrar till att trygga och förbättra vår livsmiljö och är många gånger minst lika effektiva och lönsamma som tekniska lösningar. Illustration: Boverket

 

Fyra ikoner som illustrerar försörjande ekosystemtjänster.
Försörjande tjänster är produkter och tjänster som vi får direkt från ekosystemen och som gör det möjligt för oss att leva på vår planet, däribland råvaror, energi, vatten och mat. Illustration: Boverket

 

Fem ikoner som illustrerar kulturella ekosystemtjänster.
De kulturella tjänsterna definierar det välbefinnande vi får av naturen. Grönstrukturen bidrar med upplevelsevärden, ger kunskap och inspiration och är viktiga för vår fysiska och mentala hälsa. Illustration: Boverket

Grafiskt material

Som en del av vägledningen har Boverket tillsammans med Naturvårdsverket och föreningen C/O City tagit fram ikoner och illustrationer om ekosystemtjänster som är fria att använda för alla som vill. Ikonerna och manualen för användning hittar du i "Relaterad information".

Naturvårdsverkets förteckning av ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har tagit fram en förteckning över vilka ekosystemtjänster som finns i Sverige och vilka typer av områden som skapar olika tjänster. Läs mer i Naturvårdsverkets rapport Ekosystemtjänstförteckning med inventering av dataunderlag som du hittar i "Relaterad information".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen