Öppna data – Klimatlaster enligt EKS

Systemunderhåll i Boverkets GIS-miljö

Den 7-8 april uppdateras Boverkets GIS-miljö som ligger till grund för våra API:er för klimatlaster. Under tiden kommer våra API:er periodvis ligga nere. Om du upplever ett problem behöver du försöka igen vid ett senare tillfälle.

Boverket publicerar här informationen som ingår i klimatlastkartorna i Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), EKS, som öppet API. Genom API:et är det möjligt att få tillgång till värden på dimensionerande snölast, vindlast, maximal temperatur och minimal temperatur.

Informationen som publiceras är de värden som framgår av kartorna i EKS för snölast (figur C-2), vindlast (figur C-4), maximal temperatur (figur C-7) och minimal temperatur (figur C-8). Tjänsten gör det möjligt att hämta värdet för de olika lasterna för en given koordinat utifrån de kartor för klimatlaster som finns i EKS.

Informationen som tillhandahålls i API:et är att betrakta som vägledning. Vid avvikelser från den information som anges i EKS är det fortfarande de värden som anges i den tryckta utgåvan av EKS som är juridiskt gällande.

Användandet av API ska ske enligt användarvillkor för tjänsten, se dokument i "Relaterad information". Tjänsten gör det möjligt att med hög precision avgöra vilka dimensionerande värden på klimatlasterna som ska tillämpas. I underlaget till värdena tillämpas skarpa gränser mellan de olika zonerna. I praktiken kan mer konservativa värden vara lämpliga att välja för positioner som ligger nära en gräns. Detta tar inte tjänsten hänsyn till. Det kan vara lämpligt att hämta värden för flera positioner för att avgöra om det finns mer konservativa värden för närliggande positioner. Andra laster kan även förekomma lokalt beroende på terrängen.

Illustration av informationen i API:et finns tillgänglig på PBL kunskapsbanken i form av interaktiva webbkartor. Se "Relaterad information".

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej