Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Att kommunicera med flera olika målgrupper

Granskad:

En arkitekturstrategi riktar sig ofta till flera målgrupper med olika erfarenheter och utbildningsbakgrund. Språket bör därför vara tydligt och konkret. Tänk på att förklara vanliga arkitekturteoretiska begrepp på ett sätt som gör dem begripliga i sammanhanget, även för personer utan tidigare erfarenhet inom arkitektur- och stadsbyggnadsområdet.

Precis som i alla andra sammanhang har språket betydelse när vi samtalar om arkitektur och gestaltning. Arkitekturstrategin riktar sig till många olika målgrupper och bör därför ha ett språk som gör det möjligt för personer med olika utbildnings- eller yrkesbakgrund att ta till sig strategins innehåll. Använd dig av ett tydligt och konkret språk. Förklara och beskriv de begrepp som används för att beskriva goda egenskaper och värden inom arkitektur och skapa på så sätt en gemensam förståelse för dem. En central del av arbetet är att beskriva vad vanliga arkitekturteoretiska begrepp som exempelvis stadsväv, sammanhang, stråk, robusthet, skala och noder innebär i den lokala kontexten, det vill säga kommunens olika typer av bebyggda miljöer. Likaså att diskutera vad mer abstrakta värdeord som skönhet, karaktär och attraktivitet kan innebära i praktiken.

Ett funktionellt språkbruk är även viktigt i dialog med externa aktörer. Exempelvis bör en byggaktör kunna förstå innebörden i de arkitektoniska kvalitetskrav som ställs i en markanvisningsprocess eller i ett specifikt projekt. Genom att använda bilder och illustrationer både levandegör och förtydligar ni arkitekturstrategin och dess budskap. Illustrera gärna de arkitekturteoretiska begreppen med exempel från din ort eller kommun (byggnader och platser som är välkända hos kommunens invånare) för att underlätta förståelsen av vilka värden som eftersträvas.

Hela arkitekturstrategin kan vara kortfattad och koncis, exempelvis med möjlighet till fördjupning på webben, eller så inkluderas en sammanfattning som förmedlar strategins grundstenar. Att bygga upp arkitekturstrategin kring en visuell, pedagogisk modell som kan förstås och användas fristående från textdokumentet kan ytterligare underlätta och öka användningen av den.

Under ”Exempel” som du hittar i menyn kan du se hur Uppsala kommun, Linköpings kommun, Malmö stad samt Örebro kommun har valt att utforma sina arkitekturstrategier.

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen