Information om radon och vad du kan göra

Här får du information om vad radon är och när det är farligt. Du får också veta hur du mäter radon och hur du sanerar radon.

Radon är en gas som finns naturligt i luften, marken och vattnet. Det är när radonhalterna i ett hus eller på en arbetsplats är höga som det kan vara skadligt för hälsan. Det uppskattas att cirka 500 personer per år drabbas av lungcancer på grund av radon i bostaden.

Informationen är uppdelad efter om den gäller villa, hyresrätt eller bostadsrätt. Informationen om villa gäller även för dig som bor i radhus.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej