Mät radon i ditt hus

Här får veta när du bör göra en radonmätning och under vilken tid på året du ska mäta för att få ett säkert resultat. Du får även veta hur du beställer mätdosor och gör en radonmätning.

När ska jag göra en radonmätning?

Du bör mäta radonhalten om du

  • köper ett hus
  • bygger om eller till ditt hus
  • ändrar ventilationen eller uppvärmningssystemet
  • bygger ett nytt hus.

Mät även om du vet eller misstänker att huset ligger i ett område med höga halter av markradon eller är byggt med blåbetong.

Radonmätningar i villor och radhus ska göras under eldningssäsongen, oktober till och med april, för att få ett säkert resultat. Mätperioden ska vara minst två, helst tre månader. Ska du till exempel köpa hus och inte har tid att vänta kan du göra en kortare mätning under 2 till 10 dagar. En sådan mätning går till på liknande sätt som en långtidsmätning, men ger endast ett ungefärligt radonvärde och kan inte användas för att söka radonbidrag.

Under 2018 kommer ett nytt radonbidrag att införas. Mer information om det nya radonbidraget finns via länk i "Relaterad information".

Guide för hur du mäter radon

Vem gör vad?

Boverket

Boverkets logotyp

Ansvarar för regler vid ny-, om- och tillbyggnad. Boverket har tagit fram ett gränsvärde för radon som gäller vid nybyggnation eller ändring av en byggnad. Detta finns i Boverkets byggregler, BBR. 

Strålsäkerhetsmyndigheten

Allmän logotyp för myndigheter för myndighet

Strålsäkerhetsmyndigheten ansvarar för riskbedömning och information om radon samt håller i radonutbildningar. Myndigheten följer också utvecklingen av mätteknik och har tagit fram metodbeskrivningar för att mäta radon i bostäder och dricksvatten.

Sveriges geologiska undersökning

Sveriges geologiska undersöknings logotyp

SGU kartlägger radioaktivitet i marken genom flyg- och markmätningar. Myndigheten håller även utbildningar i markradonmätning för kommuner och konsulter.

Swedac

Swedacs logotyp

Swedac granskar och godkänner laboratorier som analyserar radon i luft och dricksvatten. I myndighetens register hittar du godkända laboratorier som du kan beställa mätdosor av. Länk till webbsida med ackrediterade mätlaboratorier finns under "Relaterad information".

Kommunen

Allmän logotyp för myndigheter

Vissa kommuner hjälper dig med att beställa mätdosor därför kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Du kan även beställa mätdosor direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej