På Boverket.se används cookies för att webbplatsens funktioner ska visas korrekt. Klicka på "Jag godkänner-knappen" för att acceptera att cookies används. Läs mer om Cookies

Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Byggnadsnämnden

Kommunernas verksamhet enligt plan- och bygglagen, PBL, hanteras av byggnadsnämnden. Byggnadsnämnden består av ett antal förtroendevalda ledamöter och ersättare som representerar olika politiska partier. Nämnden förutsätts ha en förvaltning med tjänstemän som bereder ärenden åt nämnden och utför nämndens arbetsuppgifter.

Alla kommuner ska ha en byggnadsnämnd. I vissa kommuner heter den byggnadsnämnden men den kan även heta något annat som till exempel miljö- och byggnadsnämnden, myndighetsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden. Förvaltningen kan ha olika namn som till exempel samhällsbyggnadsförvaltningen eller stadsbyggnadskontoret.

Alla ärenden som kommer in till byggnadsnämnden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektiv som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Det innebär bland annat att ärendet inom rimlig tid ska avgöras genom någon form av beslut. För vissa ärendetyper finns en tidsfrist för hur lång tid det får ta innan beslut fattas men alla ärenden ska handläggas skyndsamt. I alla ärenden ska någon form av beslut tas. Utan ett beslut kan inte ärendet avslutas. När ett ärende har inletts hos byggnadsnämnden är det nämndens ansvar att driva fram ärendet till ett avgörande. (jfr JO-protokoll 2013-11-25, dnr 4789-2013, JO-protokoll 2015-07-02, dnr 1831-2015)

Det är viktigt att beslut tas så ärenden inte blir liggande år ut och år in utan att avslutas. Det är betydelsefullt för förtroendet för myndigheter att de ärenden som påbörjas följs upp och avslutas. Det är byggnadsnämnden som har det ansvaret. Bevakningen av äldre oavgjorda ärenden är därför en viktig uppgift inte bara för handläggarna på förvaltningen, utan också för politikerna i byggnadsnämnden. (jfr JO-protokoll 2015-07-02, dnr 1831-2015)

Såväl byggnadsnämndens politiker som tjänstemän måste följa regler om mutor, jäv och tjänstefel. Kommunen kan under vissa förutsättningar bli skadeståndsskyldig.

Granskad: Sidansvarig: Webbredaktionen
Hjälpte informationen dig? Ja Nej