Vår webbplats fungerar inte med din nuvarande webbläsare Internet Explorer. Uppgradera till en nyare webbläsare för att använda vår webbplats. Läs mer på sidan Rekommenderade webbläsare.

Ladda om sidan
Sidan behöver laddas om eftersom du inte använt tjänsten under en längre tid.
Gå till sidans meny Gå till sidans innehåll

Utvärdering av tre stadsbyggnadsprocesser

Granskad:

En viktig del i arbetet med politiken för gestaltad livsmiljö är att följa upp och utvärdera de förändringar som sker. Detta kan göras på olika sätt och med olika fokus. Rapporten ”Hur kunde det bli så här” analyserar tre stadsbyggnadsprocesser i Stockholm.

Under senare år har stadsbyggnadsfrågor kommit allt mer i ropet. De har även hamnat högre upp på den politiska agendan. Inte minst genom propositionen ”Politik för gestaltad livsmiljö”, som bland annat vill skapa hög arkitektonisk kvalité i hela landet. Diskussionernas inriktning varierar, men ofta rör det kvalitéer i stadsbyggandet. Men vilka arkitektoniska kvaliteter är det egentligen vi menar? Var bygger vi och med vilket arkitektoniskt uttryck? Vilka är de spår vi lämnar efter oss? Och vem sätter egentligen agendan och påverkar därmed det som byggs?

Tillsammans har Samfundet S:t Erik, Svenska Byggnadsvårdsföreningen och Urban City Research tagit fram rapporten ”Hur kunde de bli så här”, i vilken tre stadsbyggnadsprojekt i Stockholm studeras. Syftet är att försöka förstå hur beslutsprocessen och slutresultaten kunde bli så som de faktiskt blev. De studerade projekten motsvarar tre olika stadsbyggnadsstrategier: att tillföra ny arkitektur, att utveckla centrum samt att bygga ett nytt bostadsområde enligt översiktsplanen. Analysen visar i korthet bland annat följande:

  • Projektförutsättningarna avgjordes i realiteten utanför planprocessen.
  • Projekten har bedrivits med samma inriktning oavsett politisk majoritet.
  • Planeringskunskap, miljömål och kulturhistoriska värden respekterades inte.
  • Helhetssyn saknades.
  • Alla tre projekten har stora kvalitetsbrister.
  • Bristen på transparens och svårigheter att utkräva ansvar minskar legitimiteten för politiska beslut.

Boverket har inte tagit ställning till varje rekommendation och slutsats som presenteras, men anser att utvärderingen är relevant eftersom den pekar mot en utveckling som finns även på andra platser. Att följa stadsbyggnadsprojekt på detta sätt kan förnya kunskapen om den dynamik som ligger bakom en plats utveckling.

Under "Relaterad information" hittar du rapporten "Hur kunde det bli så här".

Hjälpte informationen dig? Ja Nej
Tillbaka till toppen